Koskelo Reijo 24.8.2006

Lääketieteellinen tiedekunta

Liikuntalääketiede

Säädettävien kalusteiden vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen lukiolaisilla (The Effects of Adjustable Furniture on the Health of the Locomotor System in High School Pupils)

Vastaväittäjä: Professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto
Kustos: Professori (emeritus) Osmo Hänninen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Ryhti korjaantuu ja kivut vähenevät säädettävillä kalusteilla

Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ovat yleistyneet suomalaisilla nuorilla viime vuosien aikana, ja niistä on tullut merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat haittaa, kipua ja toimintakyvyn vajausta.

Niska-hartia- ja alaselkäkivut lisääntyvät nuorilla nopeasti iän myötä ja usein samoilla nuorilla. Nuorten niska-hartiakivut ovat yleisempiä kuin alaselkäkivut. Erityisesti tytöillä niska-hartiakipuja on aiempaa enemmän ja niiden esiintyvyys on lisääntynyt viime aikoina.

Niska-hartiaseudun kivut voivat olla myös yhteydessä kasvuikäisten lihaskunnon heikkenemiseen, pitkäaikaiseen istumiseen koulussa sekä television katselun ja tietokoneen käytön aiheuttamaan selän kuormittamattomuuteen. Alaselkäkivut yleistyvät iän myötä ja murrosiässä ne ovat jo usein toistuvia.

Hyvinvoinnin lisääntymisen seurauksena nuoret ovat sukupolvesta toiseen kasvaneet hieman pidemmiksi kuin vanhempansa. Matalat pöydät ja tuolit huonontavat nuorten työskentelyergonomiaa ja voivat siten häiritä kasvavan nuoren ryhdin kehitystä. Lihasten väsyminen, jännittyminen ja kipeytyminen voivat toisaalta heikentää koulutyön tarkkuutta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lukiolaisten työpöytien ja satulamallisten tuolien pitkäaikaista vaikutusta istuma- ja seisomaryhtiin, lihasjännitykseen sekä niska-hartiaseudun ja selän kipuihin ja päänsärkyihin.

Tutkimuksessa oli perustietojen keruuvaiheessa 30 16-vuotiasta lukiolaista, joista 16 tyttöjä ja 14 poikia. Kyseessä oli kaksivuotinen seurantatutkimus, jossa interventioryhmän muodostivat 15 lukiolaista (kahdeksan tyttöä ja seitsemän poikaa) ja verrokkiryhmän 15 lukiolaista (kahdeksan tyttöä ja seitsemän poikaa).

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että ryhdin paraneminen jatkui interventioryhmässä myös kasvun päättymisen jälkeen. Säädettäviä kalusteita käyttäneillä lukiolaisilla rintarangan kyfoosi (köyryselkäisyys) ja selkärangan skolioosi (kieroselkäisyys) vähenivät sekä vielä kasvavilla että jo kasvunsa päättäneillä. Tutkimustyössä havaittiin, että myös niska-hartiaseudun kivut, lanneselkäkivut ja päänsärky vähenivät, ja että säädettävät kalusteet voivat vähentää näitä oireita.

Verrokkiryhmä koki perinteisen työpisteen epämukavaksi, koska pöydät ja tuolit olivat samankokoisia eikä niitä voinut säätää henkilön mittojen mukaan. Interventioryhmä koki sen sijaan säädettävät pöydät ja satulatuolit hyviksi ja toimiviksi.

Nuorten työskentelyergonomiaa tulisi parantaa ryhtivikojen, lihasjännityksen ja kipujen ehkäisemiseksi. Kouluissa liikuntatuntien määrää tulisi lisätä säännöllisen lihaskunnon ylläpitämiseksi.


Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-270574-5.


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi