Lahnajärvi Leena 16.9.2006

Farmaseuttinen tiedekunta

Sosiaalifarmasia

Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa?

Vastaväittäjä: Dosentti Päivi Rautava, Turun yliopisto
Kustos: Professori Hannes Enlund, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Lääkehoidon seuranta puutteellista reseptejä uusittaessa

Reseptien uusimista Suomen terveyskeskuksissa tarkasteleva tutkimus osoitti, että erityisesti sydän- ja verisuonitautien ja psyykenlääkkeiden käyttäjien sekä iäkkäiden potilaiden lääkehoidon seuranta on puutteellista. Yleisin ongelma on liian pitkä seurantaväli. Tutkimuksessa kehitettiin suositus reseptien uusimiskäytännöksi terveyskeskuksiin.

Iäkkäiden ja psyykenlääkkeiden käyttäjien lääkehoidon seurantaa parannettava

Vähintään kolmannes psyykenlääkkeistä ja sydän- ja verisuonitautien lääkkeistä uusitaan lääkärin kohtaamatta potilasta. Eniten reseptejä uusitaan yli 65-vuotiaille.

Lääkehoidon seuranta jää usein puutteelliseksi reseptien uusimisen yhteydessä. Uusimiskäytännöt ovat itsekseen muodostuneita rutiineja, joista ei ole yleistä ohjeistusta. Lääkärit joutuvat uusimaan reseptejä kiireessä. Myönteistä on, että usein reseptit uusii potilaan hoitava lääkäri.

Yli puolella reseptejä uusivista potilaista on lääkitykseen liittyviä ongelmia. Yleisimmät ongelmat ovat pitkä seurantaväli sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö. Lääkäri pystyi havaitsemaan ja ratkaisemaan potilaiden lääkitysongelmia tavanomaista reseptin uusimista paremmin kokeilussa, jossa uusittavien reseptien mukaan liitettiin potilaan kokonaislääkitystiedot sekä farmaseutin haastattelemalla keräämät tiedot lääkkeen käytöstä, tehosta, ongelmista ja potilaan seurantakäynneistä.

Terveyskeskuksille kehitettiin reseptien uusimissuositus

Tutkimuksen tulosten perusteella kehitettiin suositus reseptien uusimiskäytännöksi. Tämä suositus tulisi ottaa käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa.

Reseptien uusimista ei ole aikaisemmin tutkittu

Reseptien uusimista ei ole aikaisemmin laajasti tutkittu Suomessa. Kuopion yliopistossa tehdyssä väitöskirjatyössä tutkittiin terveyskeskuslääkärien lääkkeiden määräämistä valtakunnallisella reseptitutkimuksella ja selvitettiin uusimiskäytäntöjä lääkärien ja vastaanottoavustajien haastatteluin 28 terveyskeskuksessa eri puolilla Suomea. Reseptien uusimiskäytännön kehittämistä tutkittiin kokeilulla Kuopion terveyskeskuksessa ja Kuopion yliopiston apteekissa.

Kansantauteja hoidetaan pitkäaikaisella lääkityksellä

Pitkäaikainen lääkehoito on yleistä kansantaudeissamme. Kuitenkin lääkehoidossa on paljon ongelmia. Monissa sairauksissa vain vajaa kolmannes potilaista on hyvässä hoitotasapainossa. Reseptien uusiminen lääkärin kohtaamatta potilasta on tärkeä tapa toteuttaa pitkäaikaista lääkehoitoa.


Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-27-0411-0.


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi