Tuomainen Tomi-Pekka (LL) 13.1.2006

Lääketieteellinen tiedekunta

Epidemiologia

Body Iron, Atherosclerosis and Coronary Heart Disease (Elimistön rauta ateroskleroosin ja sydäninfarktin vaaratekijänä)

Vastaväittäjä: Professori Aulikki Nissinen, Kansanterveyslaitos
Kustos: Professori Jukka T. Salonen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Elimistön liika rauta altistaa valtimonkovettumataudille ja sydänkohtauksille

Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu mm. vapaaehtoisen verenluovutuksen ja sydänkohtausvaaran yhteyttä. Tutkimuksen mukaan miehet, jotka olivat vapaaehtoisia verenluovuttajia, kokivat lähes yhdeksän vuoden seuranta-ajan kuluessa viisi kertaa vähemmän sydänkohtauksia kuin miehet, jotka eivät luovuttaneet säännöllisesti verta.

Väitöskirjatyössä tutkittiin myös elimistön rautavarastojen määrän yhteyttä sydänkohtausvaaraan. Miehet jaettiin kolmeen luokkaan elimistön rautavarastojen määrän mukaan ja kuhunkin luokkaan kuuluvien sairastumisia verrattiin toisiinsa. Tässä tarkastelussa miehet, joilla rautaa oli eniten, olivat noin kolminkertaisessa sydänkohtausvaarassa verrattuna miehiin, joilla rautaa oli vähiten. Raudankertymistä aiheuttavan geenivirheen kantajuuden todettiin myös lisäävän sydänkohtausvaaran noin kaksinkertaiseksi.

Rautaa voi kertyä elimistöön liiallisesti, koska elimistöllä ei ole aktiivista keinoa raudan poistamiseen. Säännölliset kuukautiset pitävät hedelmällisessä iässä olevien naisten rautavarastot alhaisina, mutta miehillä vastaavaa luonnollista suojakeinoa ei ole. Tehokkain keino miehillä säädellä rautavarastoja on vapaaehtoinen verenluovutus.

Ruokavaliolla on merkityksensä elimistön rautavarastojen suuruuteen. Esimerkiksi liha- ja verituotteissa rauta on tehokkaasti imeytyvässä muodossa, kun taas monista kasviksista, kuten pinaatista, rauta sen sijaan imeytyy huonosti. Kehitysmaissa yleisenä ongelmana onkin vähäisestä raudasta johtuva raudanpuuteanemia, ei raudan liikasaanti.

Mekanismia, joka aiheuttaa raudan ja valtimosairauden yhteyden, ei tarkasti tunneta. Todennäköisin vaikutusmekanismi on raudan aiheuttama elimistön lisääntynyt hapetusstressi, joka puolestaan häiritsee valtimonseinämän normaalia aineenvaihduntaa ja lisää verenkierron rasva-aineiden muuntumista valtimotautia edistäväksi.

Väitöskirjatutkimus on tehty vuosina 1997-2003, osana Kansanterveyden tutkimuslaitoksen “Sepelvaltimotaudin vaaratekijät” -tutkimusta. Tutkimuksessa oli mukana noin 3000 keski-ikäistä miestä Kuopiosta ja lähikunnista. Tutkimus on jatkoa Kuopion yliopiston kansanterveyden tutkimuslaitoksen vuonna 1992 julkaistulle alkuperäishavainnolle, jonka mukaan elimistön rauta lisää itäsuomalaisten miesten vaaraa sairastua sydänkohtaukseen.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0395-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi