Pättiniemi Pekka (VTM) 7.1.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalipolitiikka

Social Enterprise as Labour Market Measure (Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä)

Vastaväittäjä: Professori Jerzy Kleer, Varsovan yliopisto
Kustos: Professori Juhani Laurinkari, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä

Sosiaalisia yrityksiä on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana syntynyt kaikkialle markkinatalousmaihin. Niiden on katsottu olevan vastauksia näissä maissa syntyneisiin työllisyysongelmiin erityisesti heikosti koulutettujen, pitkäaikaistyöttömien, fyysisesti tai psyykkisesti vajaakuntoisten ja ikääntyneiden ihmisten parissa.

Pekka Pättiniemi vertailee tutkimuksessaan sosiaalisten yritysten määritelmiä eri maissa. Hänen mukaansa määritelmissä heijastuvat kunkin maan omat arvot ja asenteet, mutta niissä on kuitenkin samansuuntaisia luonnehdintoja organisaation toiminnasta ja päämääristä. Määritelmät sisältävät yleensä seuraavat luonnehdinnat: 1) sosiaalisen yrityksen toiminta perustuu jatkuvaan tuotteiden ja/tai palvelujen tuotantoon, 2) siihen sisältyy tietty taloudellinen riski ja 3) on ilmaistu pyrkimys hyödyttää lähiyhteisöä. Kaksi ensimmäistä luonnehdintaa erottavat sosiaaliset yritykset yhdistyksistä ja kolmas luonnehdinta liittää ne lähiympäristöön. Esimerkiksi Euroopassa sosiaalinen yritys on yleensä käsitetty yhteisötalouden osaksi sekä kiinteäksi osaksi paikallista toimintaa.

Suomeen on perustettu sosiaalisia yrityksiä erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erityisesti työttömät ovat perustaneet noin 200 työosuuskuntaa työllistämään jäseniään ja muita kohtalotovereita. Sosiaalisen yrityksen idea on myös innostanut joitain perinteisiä työkeskuksia (20) kehittämään toimintaansa aikaisempaa yritysmäisempään suuntaan.

Toimialoiltaan työosuuskunnat ja työkeskukset erosivat selkeästi toisistaan. Työosuuskunnat toimivat pääasiassa palvelusektorilla ja työkeskukset teollisuudessa. Työllistämistulokset olivat kummassakin ryhmässä hyviä. Kummankin ryhmän yrityksiä voidaan kutsua potentiaalisiksi sosiaalisiksi yrityksiksi. Vuoden 2004 alusta Suomessa on ollut voimassa laki sosiaalisista yrityksistä, mutta vain muutama edellä mainituista yrityksistä on hakenut tätä statusta.

Tämä väitöstutkimus osoittaa selvästi potentiaalisten sosiaalisten yritysten työllistävän merkityksen. Voimassa oleva laki sosiaalisista yrityksistä näyttää suosivan tuotannollisia yrityksiä. Potentiaalisista sosiaalisista yrityksistä valtaosa on kuitenkin palveluyrityksiä. Näyttää siltä, että sosiaaliset yritykset ovat tulleet jäädäkseen työmarkkinatoimenpiteeksi sekä Suomeen että Eurooppaan.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E 130. ISBN 951-27-0369-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi