Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2006 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Acute Abdominal Pain in Children with Special Reference to Surgical Techniques and Effects of Opioid Analgesia on Diagnostic Accuracy (Lasten akuutti vatsakipu: hoidossa käytetyt kirurgiset tekniikat ja opioidi-analgesian vaikutus diagnostiseen tarkkuuteen)
Lintula Hannu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastenkirurgia, 24.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.8M )
- An Archaeology of Philosophical Anthropology - A Reconstruction of the Historical Philosophical Background of Ethnography and Consequences for Nursing Science
Jansen Ilona (MScN) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 23.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.9M )
- Autologous stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma: progenitor cell mobilisation, toxicity of high-dose therapy, and progressive disease after transplantation (Autologinen kantasolusiirtohoito non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavilla potilailla: kantasolujen mobilisaatio, korkea-annoshoidon toksisuus ja kantasolusiirtohoidon jälkeen uusiutuneen taudin ennuste)
Kuittinen Taru (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 22.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Baculovirus surface modifications for enhanced gene delivery and biodistribution imaging (Bakulovirusten pintaproteiinien muokkaaminen geeniterapian tehostamista ja kulkeutumisen kuvantamista varten)
Räty Jani (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effect on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilization of Manure (Hevostallien kuivike- ja lantahuolto. Vaikutukset talli-ilman laatuun, tarhahygieniaan sekä lannan kompostoitumiseen ja hyödyntämiseen)
Airaksinen Sanna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 13.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- Birch PR-10c -Multifunctional Binding Protein (Koivun PR-10c - Monivaikutteinen proteiini)
Koistinen Kaisa (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 14.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Body Iron, Atherosclerosis and Coronary Heart Disease (Elimistön rauta ateroskleroosin ja sydäninfarktin vaaratekijänä)
Tuomainen Tomi-Pekka (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 13.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: MRI volumetric and voxel-based method study (Aivoatrofia lievässä kognitiivisessa heikentymisessä: Magneettikuvausvolumetria ja vokselipohjainen analyysimenetelmä)
Pennanen Corina (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Carbon Composition and Volatility Characteristics of the Aerosol Particles Formed in Internal Combustion Engines (Polttomoottoreissa muodostuvien pakokaasuhiukkasten hiilikoostumus ja haihtuvuusrakenne)
Ålander Timo (FL, DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötekniikka, 27.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Cardiovascular risk factors and adrenal function in 12-year-old children born small for gestational age or after a preeclamptic pregnancy (Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät sekä lisämunuaisten toiminta 12 vuoden iässä sikiön kasvuhäiriön tai äidin raskausmyrkytyksen jälkeen)
Tenhola Sirpa (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 27.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Characterization of a rat model of human temporal lobe epilepsy (Ihmisen ohimolohkoepilepsiamallin karakterisointi rotalla)
Nissinen Jari (FK) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 5.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Cognitive Effects of Estrogen in Ovariectomized, Aged and Transgenic Mice Modeling Alzheimer’s Disease (Estrogeenin kognitiiviset vaikutukset ovariektomoiduilla, ikääntyneillä ja Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä)
Heikkinen Taneli (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 24.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 964k )
- Computational Methods for Light Transport in Optical Tomography (Laskennalliset menetelmät valon etenemisen mallittamiseen optisessa tomografiassa)
Tarvainen Tanja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 29.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Consequences of spermine synthase or spermidine/spermine N1-acetyltransferase deficiency in polyamine metabolism - Studies with gene-disrupted embryonic stem cells and mice (Spermiinisyntaasin tai spermidiini/spermiini N1-asetyylitransferaasin suhteen poistogeeniset hiiren alkion kantasolut ja hiiret polyamiinimetabolian tutkimusmalleina)
Niiranen Kirsi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 23.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 342k )
- Consumer Value Drivers in Electronic Banking (Kuluttajan kokema arvo sähköisissä pankkipalveluissa)
Laukkanen Tommi (KTM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Markkinointi, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.3M )
- DNA copy number changes in the stromal and epithelial cells of ovarian and breast tumours (Munasarja- ja rintasyövän strooman ja epiteelin solujen DNA:n lukumääräiset muutokset)
Tuhkanen Hanna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Patologia, 8.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Degradiation of Novel and Conventional Complexing Agents (Uusien ja perinteisten kompleksinmuodostajien hajoaminen
Metsärinne Sirpa (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Design, Synthesis and Characterization of Novel Water-Soluble Chitosan Derivatives (Uusien vesiliukoisten kitosaanijohdosten kehittäminen)
Holappa Jukka (Proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 1.4.2006
- Development of Analytical Methods for the Characterization of Absorption Cell Models (Uusien määritysmenetelmien kehittäminen lääkeaineiden imeytymisen selvittämiseksi)
Palmgrén Joni (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.6M )
- Development of Maternity Clinic on the Net service – views of pregnant families and professionals (Äitiyshuollon palvelun, nettineuvolan, kehittäminen – lasta odottavien perheiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä)
Kouri Pirkko (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 12.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Education before medication - Empowering children as medicine users (Ensin oppi, sitten lääke - Lapsille taito käyttää lääkkeitä)
Hämeen-Anttila Katri, , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 8.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.0M )
- Enhancement of HSV-TK/GCV suicidegene therapy of cancer (Syövän geeniterapian tehostaminen)
Wahlfors Tiina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 459k )
- Enzymatic Hydrolysis of the Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol - Characterization and Inhibition in Rat Brain Membranes and Homogenates (Endokannabinoidi 2-arakidonoyyliglyserolin entsymaattisen hydrolyysin karakterisointi ja inhiboiminen rotan aivomembraaneissa ja -homogenaateissa)
Saario Susanna (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Evaluation of Pharyngeal devices for prehospital airway management (Uusien hengitystievälineiden käytön arviointi ensihoidossa)
Kurola Jouni (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anestesiologia ja tehohoito, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Experimental studies on cellular mechanisms of the carcinogenecity of 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MX) (Kokeellisia tutkimuksia 3-kloori-4-(dikloorimetyyli)-5-hydroksi-2(5H)-furanonin (MX) karsinogeenisuuden solutason mekanismeista)
Hakulinen Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia / Toksikologia, 31.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 765k )
- Expression and functions of cystatin C in epileptogenesis and epilepsy (Kystatiini C proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset epilepsian kehittymisen ja epilepsian aikana)
Pirttilä Terhi (FM, LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 21.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 790k )
- Fine particles in urban air: exposure and cardiovascular health effects (Kaupunki-ilman pienhiukkaset: altistuminen ja vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen)
Lanki Timo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Epidemiologia/ympäristötiede, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Gene therapy of malignant glioma. Experimental and clinical studies (Pahanlaatuisen aivokasvaimen geeniterapia/kokeellinen ja kliininen tutkimus)
Tyynelä Kristiina (LL, erik.lääk.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, syöpätaudit ja sädehoito, 3.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Genes Regulating Insulin Secretion and Insulin Signaling as Candidate Genes for Type 2 Diabetes in Subjects with Impaired Glucose Tolerance (Insuliinin eritystä ja insuliiniherkkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabetes)
Laukkanen Olli (LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 3.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Genetic components of late-onset Alzheimer´s disease with special emphasis on ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 and PPARgamma (Myöhäisessä iässä kehittyvän Alzheimerin taudin geneettiset riskitekijät: ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 ja PPARgamma - geenien vaikutus taudin kehittymiseen, kulkuun tai sairastumisikään)
Koivisto Anne (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 5.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 628k )
- Glial Cells in Alzheimer's Disease Models (Gliasolut Alzheimerin taudin malleissa)
Malm Tarja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Neurobiologia, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.7M )
- Hospital water supply as a source of nosocomial infections (Vesijärjestelmän mikrobit sairaalainfektioiden aiheuttajana)
Perola Outi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen mikrobiologia, 28.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Hyaluronan synthase: Intracellular traffic, activity at plasma membrane, and impact on keratinocyte migration, proliferation and formation of microvilli (Hyaluronaanisyntaasi: Solunsisäinen liikenne, aktiivisuus solukalvolla ja vaikutus keratinosyyttien liikkumiseen, jakautumiseen ja mikrovillusten muodostumiseen)
Rilla Kirsi (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Influences of genetic factors and regular exercise on bone in middle-aged men (Perintötekijöiden ja säännöllisen liikunnan vaikutus luuhun keski-ikäisillä miehillä)
Remes-Pakarinen Terhi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen biokemia, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Insulin-Sensitizing Genes and Risk of Type 2 Diabetes (Insuliiniherkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabeteksen riski)
Zacharova Jelena (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 19.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Itsemääräämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.
Löfman Päivi (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 8.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.1M )
- Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - mukanaolosta vastuunottoon. Asiakastilanteiden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta
Sirviö Kaarina (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 21.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.6M )
- Lipocalin Allergen-Induced T Cell Response: Prospects for Peptide-Based Immunotherapy (T-soluvaste eläinperäisiä lipokaliiniallergeenejä kohtaan ja peptiditerapian tulevaisuudennäkymiä)
Kauppinen Anu (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Immunologia, 2.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- MRI studies in frontotemporal dementia (Magneettikuvaus otsalohkodementiassa)
Boccardi Marina (MP) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 2.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Magnetic resonance imaging study of induced epileptogenesis in animal models of epilepsy (Indusoidun epileptogeneesin magneettikuvaustutkimus epilepsian koe-eläinmalleilla)
Nairismägi Jaak (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 19.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Metabolic and Genetic Factors Clustering with Intra-abdominal Obesity (Intra-abdominaaliobesiteettiin liittyvät metaboliset ja geneettiset muutokset)
Salmenniemi Urpu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Endokrinologia, 16.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä
Willberg Mirja (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 15.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.2M )
- Molecular Modeling of the Endogenous Cannabinoid System - Usability of Modeling Results in Drug Design (Elimistön kannabinoidijärjestelmän molekyylimallinnus - mallinnustulosten hyödyllisyys lääkeainesuunnittelussa)
Salo Outi (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Muurinsärkijät - Tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta
Walden Anne (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 1.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 17.6M )
- Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China (Lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidon lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät Kiinassa)
Hong-Gu He (MD, MSc) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 9.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.5M )
- Non-destructive methods for characterisation of wood material (Ainetta rikkomattomat menetelmät puumateriaalin karakterisointiin)
Tiitta Markku (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery: structure-activity relationships and mechanisms (Uudet kationiset amfifiiliset 1,4-dihydropyridiinijohdokset DNA kuljettimina: rakenne-aktiivisuussuhteet ja mekanismit)
Hyvönen Zanna , Farmaseuttinen tiedekunta, Geeniterapia, 26.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta.
Klemola Annukka (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 1.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.0M )
- On the Factors Affecting Short- and Long-Term UV Variability (UV-säteilyn lyhyt- ja pitkäaikaisvaihteluun vaikuttavista tekijöistä)
Arola Antti (FL, DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöfysiikka, 17.3.2006
- Osteoarthritis and osteoporosis assessed from hand radiographs: prevalence, determinants and associations with morbidity and mortality (Käsiröntgenkuvista todettu nivelrikko ja luukato: esiintyvyys, riskitekijät, ja yhteydet terveydentilaan ja elinikään)
Haara Mikko (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ortopedia ja traumatologia, 3.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- Pesticide induced responses in ectomycorrhizal fungi and symbiont Scots pine seedlings (Torjunta-aineiden vaikutus ektomykoritsasieniin ja männyn taimiin)
Laatikainen Tarja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekuntatiedekunta, Ympäristötiede, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality (Liikunta, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja kuolleisuus)
Barego Noël (LL, MPH) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 21.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Prediction of density, structure and mechanical properties of trabecular bone using ultrasound and X-ray techniques (Hohkaluun tiheyden, rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien ennustaminen ultraääni- ja röntgentekniikoilla)
Hakulinen Mikko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Predictors of Early Retirement: A Population-based Study in Men From Eastern Finland (Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Väestötutkimus itäsuomalaisilla miehillä)
Karpansalo Minna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Työterveyshuolto, 13.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Prevention of postoperative nausea and vomiting – with special reference to supplemental oxygen, different antiemetics and anesthesia regimens (Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy)
Purhonen Sinikka (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anestesiologia ja tehohoito, 20.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Promotion of school community staff’s occupational well-being in co-operation with occupational health nurses – participatory action research in Eastern Finland in 2001–2004 (Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kanssa – osallistava toimintatutkimus Itä-Suomessa vuosina 2001–2004)
Saaranen Terhi (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 27.10.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Proteomic analysis of post-translationally modified proteins in Alzheimer's disease (Alzheimerin taudin post-translationaalisesti muunneltujen proteiinien kartoittaminen proteomiikan avulla)
Korolainen Minna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Proteomics in the detection of unintended effects in genetically modified crop plants (Proteiiniprofilointi ennakoimattomien muutosten havaitsemisessa muuntogeenisissä viljelykasveissa)
Lehesranta Satu (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 16.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Quantum Mechanics Study of Molecular Clusters Composed of Atmospheric Nucleation Precursors (Ilmakehän epäpuhtauksien aiheuttamien molekyyliklustereiden muodostumisen tutkiminen kvanttimekaanisilla malleilla)
Al Natsheh Anas (M.Sc.) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 17.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Regulation of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5). With special emphasis in changes occurring during neuronal cell death (Sykliinistä riippuva kinaasi 5:n säätely keskittyen erityisesti hermosolukuoleman aikaisiin muutoksiin)
Kerokoski Petri (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 30.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 968k )
- Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa?
Lahnajärvi Leena , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 16.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Seasonal Psychophysiological Stress of Teachers Related to Age and Aerobic Fitness (Opettajan psykofysiologinen kuormittuminen työjaksottain - yhteys ikääntymiseen ja aerobiseen kuntoon)
Ritvanen Tiina (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ergonomia, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Seed origin, forest fertilization and chemical elicitor influencing wood characeristics and biotic resistance of Scots pine (Siemenalkuperän, metsälannoituksen ja kemiallisen heräteaineen vaikutukset männyn puuaineksen ominaisuuksiin ja biologiseen kestävyyteen)
Heijari Juha (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 2.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Sensory Processing by Functional MRI: Correlations with MEG and the Role of Oxygen Availability (Tuntoärsykkeiden toiminnallinen magneettikuvantaminen: vertailu magnetoenkefalografiaan ja hapen saatavuuden merkitys signaaliominaisuuksiin)
Tuunanen Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 15.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Short-term dynamics of hippocampal fast brain rhythms and their implications in the formation of functional neuronal networks in vivo (Hippokampuksen nopeiden aivorytmien lyhytkestoinen dynamiikka ja osuus toiminnallisten hermoverkkojen synnyssä)
Mikkonen Jarno (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Neurobiologia, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Social Enterprise as Labour Market Measure (Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä)
Pättiniemi Pekka (VTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 7.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.8M )
- Soil-related processes of young silver birch trees grown under elevated CO2 and O3 (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun juuristo- ja maaperäprosesseihin)
Kasurinen Anne (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 1.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.4M )
- Stability of Hospital Pharmacy-prepared Analgesic Mixtures Administered by a Continuous Infusion (Sairaala-apteekissa valmistettavien ja jatkuvana infuusiona annettavien kipulääkeseosten säilyvyys)
Jäppinen Anna Liisa (erikoisproviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 20.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Stress-Related Protein Synthesis in Mammalian Cells Exposed to Hydrostatic Pressure (Nisäkässolun proteiinisynteesin muutokset korkeassa hydrostaattisessa paineessa)
Elo Mika (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 16.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Structural analysis of the ligand-binding domains of human and mouse CAR, human VDR and human PPARs (Ihmisen CAR:n, VDR:n ja PPAR:ien sekä hiiren CAR:n ligandia sitovien domeenien rakenteellinen analyysi)
Molnár Ferdinand (MSc) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 4.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- Studies on Cancer-related Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (Tutkimuksia radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien syöpään liittyvistä vaikutuksista)
Heikkinen Päivi (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 3.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Susceptibility genes of diabetes and endothelial dysfunction in preeclampsia (Diabeteksen ja endoteelin toimintahäiriön alttiusgeenit pre-eklampsiassa)
Saarela Tanja (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Naistentaudit ja synnytys, 10.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Synthesis of Novel Cannabinoid CB1 Receptor Ligands (Uusien kannabinoidi CB1-reseptorin ligandien synteesi)
Parkkari Teija (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.8M )
- Säädettävien kalusteiden vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen lukiolaisilla (The Effects of Adjustable Furniture on the Health of the Locomotor System in High School Pupils)
Koskelo Reijo , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 24.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- TOIMIVA-testit yli 75-vuotiaiden miesten fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa
Pohjola Leena (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 24.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- The Effects of Atipamezole on Brain Neurochemistry and Behaviour in Laboratory Rodents – Possible Implications for the Treatment of Neurodegenerative Diseases with an Alpha2-adrenoceptor Antagonist (Tutkimuksia atipametsolin vaikutuksista aivojen neurokemiaan ja käyttäytymiseen laboratorioeläimillä - mahdollisuuksia hoitaa hermoston rappeutumissairauksien oireita alfa2-adrenergisten reseptorien salpaajilla)
Haapalinna Antti (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 8.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.7M )
- The effects of TCDD on the development of teeth and cortical bone in rats: implications for risk assessment (TCDD:n vaikutukset rotan hampaiston ja kuoriluun kehitykseen: merkitys dioksiinien riskinarvioinnin kannalta)
Miettinen Hanna (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Kehitystoksikologia, 6.10.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 608k )
- The relationship of smoking habits, physical activity and chronic bronchitis to pulmonary function and of pulmonary function and chronic bronchitis to mortality. A 40 year-follow-up in middle-aged rural men (Tupakoinnin, fyysisen aktiivisuuden ja kroonisen keuhkoputkitulehduksen vaikutus kuolleisuuteen. 40 vuoden seurantatutkimus keski-ikäisillä miehillä)
Pelkonen Margit (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia ja keuhkosairaudet, 3.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Towards Optical Communication in Parallel Computing (Kohti optista kommunikaatiota rinnakkaislaskennassa)
Honkanen Risto (FL) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Towards the high quality of population health surveys. Standardization and quality control (Tavoitteena laadukas väestön terveystutkimus. Menetelmien yhtenäistäminen ja laadun valvonta)
Tolonen Hanna (YTM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 28.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Trends in Suicidality in Eastern Finland, 1988–1997 (Itsetuhoisuuden trendit Itä-Suomessa 1988–1997)
Pesonen Tuula (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Use of Computational Tools for Rapid Sorting and Prioritising of Organic Compounds Causing Environmental Risk with Estrogenic and Cytochrome P450 Activity (Laskennallisten menetelmien käyttö biologisella aktiivisuudella ympäristöriskin aiheuttavien orgaanisten yhdisteiden nopeaan luokitteluun ja priorisointiin)
Asikainen Arja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 28.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Utilization of Quality Management Systems in Finnish Medical Laboratories (Laadunhallintajärjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa kliinisissä laboratorioissa)
Siloaho Maritta (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen biokemia, 6.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta
Weckroth Antti , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiologia, 12.5.2006
- Vascular Endothelial Growth (VEGFs) - Role in Perivascular Therapeutic Angiogenesis and Diabetic Macrovascular Disease (Verisuonten kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa)
Roy Himadri (M.D.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 18.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Wheezy babies - wheezy adults? Adulthood asthma, bronchial reactivity and lung function after hospitalization for bronchiolitis in early life (Vinkuva vauva - astmainen aikuinen? Aikuisastma, keuhkoputkien supistumisherkkyys ja keuhkojen toiminta varhaislapsuudessa sairaalahoitoa vaatineen ilmatiehyttulehduksen jälkeen)
Piippo-Savolainen Eija (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi