Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2003 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Inflammatory Responses in Mice after Intratracheal Instillation of Microbes Isolated from Moldy Buildings (Kosteusvauriotalojen mikrobien aiheuttamat tulehdusvasteet hiiren hengitysteissä)
Farmaseuttinen tiedekunta, Jussila Juha , 24.1.2003, toksikologia ,  PDF  ( 638k )
- Ionic strength- and pH-responsive grafted polymer membranes and biodegradable polymers for pharmaceutical applications
(Ionivahvuus- ja pH –sensitiivisten oksastettujen polymeerimembraanien ja biohajoavien polymeerien farmaseuttiset sovellukset)
Farmaseuttinen tiedekunta, Tarvainen Tommy , 8.2.2003, Farmasian teknologia ,  PDF  ( 7.7M )
- Ammattitaidon ylläpitäminen apteekissa - farmaseuttien ja proviisoreiden kouluttautuminen normiteorian viitekehyksessä
Farmaseuttinen tiedekunta, Savela Eeva , 15.2.2003, Sosiaalifarmasia ,  PDF  ( 1.8M )
- Euroopan unionin lääkevalvonnan kehitys ja lääkeinformaatio - sisämarkkinoita vai kansanterveyttä?
Farmaseuttinen tiedekunta, Wahlroos Hannes , 8.3.2003, Sosiaalifarmasia ,  PDF  ( 878k )
- Cationic Lipids as Antisense Oligo-nucleotide Carriers into Cells – Studies on Complexation and Transfection (Kationiset lipidit antisense oligonukleotidien soluun kuljetuksessa. Kompleksointi- ja ilmenemistutkimuksia).
Farmaseuttinen tiedekunta, Jääskeläinen Ilpo , 17.5.2003, Biofarmasia ,  PDF  ( 6.8M )
- Design and synthesis of novel prolyl oligopeptidase inhibitors (Uusien prolyylioligopeptidaasi-estäjien suunnittelu ja synteesi)
Farmaseuttinen tiedekunta, Wallén Erik , 6.9.2003, Farmaseuttinen kemia/Lääkeainekemia ,  PDF  ( 6.0M )
- Clinical Drug Trials in Finland – Quality and Characteristics (Kliiniset lääketutkimukset Suomessa – laatu ja ominaispiirteet)
Farmaseuttinen tiedekunta, Keinonen Tuija , 21.11.2003, Farmasia ,  PDF  ( 5.2M )
- Synergism of low-molecular weight polyethylenimines and other cationic carriers in gene delivery in vitro (Pienten polyetyleeni-imiinien ja muiden kationisten kantajien synergistinen vaikutus geenisiirtoon soluviljelymalleissa)
Farmaseuttinen tiedekunta, Lampela Pasi , 12.12.2003, Farmakologia ,  PDF  ( 2.9M )
- Genomic approaches to access the effects of neuroprotective drugs and validity of nonhuman primate models in neurodegenerative diseases (Genomiset lähestymistavat neuroprotektiivisten lääkkeiden vaikutusten selville saamiseen ja apinamallien käyttökelpoisuuden selvittäminen neurodegenatiivisissa sairauksissa)
Farmaseuttinen tiedekunta, Marvanova Marketa , 12.12.2003, Neurofarmakologia ,  PDF  ( 5.7M )
- In Search of Factors Affecting SME Performance: the Case of Eastern Finland
Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Pasanen Mika , 29.11.2003, Pk-yritysten johtaminen ,  PDF  ( 953k )
- Streptomycetes in indoor environments – PCR based detection and diversity (Streptomykeettien toteaminen ja monimuotoisuus sisäympäristössä)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Rintala Helena , 21.2.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 248k )
- Personal Exposures to Volatile Organic Compounds and Carbonyls: Relationships to Microenvironment Concentrations and Analysis of Sources (Väestön altistuminen VOC- ja karbonyyliyhdisteille: mikroympäristöpitoisuuksien suhde henkilökohtaiseen altistukseen ja analyysi lähteistä)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Jurvelin Jouni , 19.6.2003, Ympäristötieteet ,  PDF  ( 482k )
- Inflammatory and Cytotoxic Potential of Selected Moldy House Microbes In Vitro (Kosteusvauriotaloista eristettyjen mikrobien aiheuttama sytotoksisuus ja inflammatoriset vasteet in vitro)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Huttunen Kati , 6.6.2003, Toksikologia ,  PDF  ( 12.5M )
- Microbial growth on plasterboard and spore-induced cytotoxicity and inflammatory responses in vitro (Mikrobikasvu kipsilevyllä sekä itiöiden aiheuttamat tulehdusvasteet ja solukuolleisuus in vitro)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Murtoniemi Timo , 18.6.2003, Biokemia ,  PDF  ( 528k )
- Microbial communities in drinking water systems analysed by lipid biomarkers (Talousvesijärjestelmien mikrobiyhteisöjen määrittäminen lipidibiomarkkereilla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Keinänen Minna , 24.10.2003, Ympäristötieteet
- Supercritical Fluid Extraction in the Analysis of PCDD/PCDFs and PCBs in Soil and Sediment and in the Separation of Bioactive Compounds in St. John’s wort (Ylikriittinen uutto dioksiinien ja PCB-yhdisteiden analyysissa maa- ja sedimenttinäytteestä sekä bioaktiivisten aineiden erottamisessa mäkikuismasta)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Mannila Mari , 21.11.2003, Kemia
- Design and synthesis of novel (1-hydroxyethylidene) -1,1-bisphosphonic adic derivatives as possible prodrugs of etidronate (Etidronihapon uusien aihiolääkkeiden suunnittelu ja valmistus)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Turhanen Petri , 11.1.2003, Synteettinen kemia
- Biological purification of odorous sulphide compounds from effluent gases (Haisevia rikkiyhdisteitä sisältävien poistokaasujen biologinen puhdistaminen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Hartikainen Tarja , 28.3.2003, Ympäristönsuojelutekniikka ,  PDF  ( 4.4M )
- Compatibility of the Totally Replaced Hip. Reduction of Wear by Amorphous Diamond Coating (Tekolonkan kestävyyden parantaminen timanttipinnoitteella)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Santavirta Seppo , 22.3.2003, Sovellettu fysiikka ,  PDF  ( 2.3M )
- Carbon balance of the arctic wetlands in Europe (Euroopan arktisten kosteikkojen hiilitase)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Heikkinen Juha E.P. , 30.5.2003, Ympäristötieteet ,  PDF  ( 4.5M )
- Peatland vegetation and carbon gas dynamics under increasing UV-B radiation and ozone concentration (Kohoavan UV-B-säteilyn ja otsonipitoisuuden vaikutukset soiden kasvillisuuteen ja kaasudynamiikkaan)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Niemi Riikka , 13.6.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 4.3M )
- Serological rapid tests for detection of human and rodent hantavirus infections (Serologiset pikatestit ihmisen ja jyrsijöiden hantavirusinfektioiden toteamiseen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Sirola Helena , 5.9.2003, Biokemia ,  PDF  ( 7.9M )
- Greenhouse Gas Dynamics of Farmed or Forested Organic Soils in Finland (Kasvihuonekaasudynamiikka suomalaisilla viljellyillä tai metsitetyillä orgaanisilla mailla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Maljanen Marja , 3.10.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 2.1M )
- The Cell and Tissue Structures of Norway Spruce and Scots Pine Needles as Tools for the Diagnosis of Ozone Impacts (Kuusen- ja männynneulasten solu- ja solukkorakenteet otsonin vaikutuksen määrittämisessä)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kivimäenpää Minna , 4.10.2003, Ympäristötieteet ,  PDF  ( 3.9M )
- Occupational health and safety profile of Punjab, Pakistan and stategies for its improvement (Työterveys ja turvallisuus sekä suunnitelmat niiden kehittämiseksi Punjabissa Pakistanissa)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Pasha Tariq Sultan , 14.11.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 8.7M )
- Development and Validation of Mechano-Acoustic Techniques and Instrument for Evaluation of Articular Cartilage (Ultraäänimittauksen ja mekaanisen koestuksen käyttö nivelrikon diagnostiikassa: Mittauslaitteen sekä uusien tekniikoiden kehittäminen ja testaaminen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Laasanen Mikko , 31.10.2003, Fysiikka ,  PDF  ( 4.7M )
- Methane oxidation in forest soils as affected by environmental changes (Ympäristömuutosten vaikutus metsämaan metaanin hapetukseen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Saari Anne , 14.11.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 2.4M )
- Mapping the Structure and Function of the Human MT1 Melatonin Receptor (Ihmisen MT1-melatoniinireseptorin rakenteen ja toiminnan tutkiminen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kokkola Tarja , 14.11.2003, Bioteknologia ,  PDF  ( 3.6M )
- Experimental analysis and finite element modeling of normal and degraded articular cartilage: mechanical response of poroelastic, anisotropic and inhomogenous tissue (Normaalin ja vaurioituneen nivelruston mekaaninen testaus ja mallinnus)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Korhonen Rami , 5.12.2003, Fysiikka ,  PDF  ( 3.7M )
- Sensitivity of CH4 and N2O Dynamics in Boreal Peatlands to Anthropogenic and Global Changes (Ihmistoiminnan ja globaalimuutoksen vaikutukset boreaalisten turvemaiden metaani- ja dityppioksidipäästöihin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Nykänen Hannu , 5.12.2003, Ympäristötiede ,  PDF  ( 1.7M )
- Dermal Exposure Assessment of Chemicals – an Essential Part of Total Exposure Assessment at Workplaces (Ihoaltistumisen arviointi – tärkeä osa kokonaiskemikaalialtistumisen arviointia työpaikoilla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Mäkinen Milja , 19.12.2003, Ympäristötieteet ,  PDF  ( 797k )
- Localization and function of trkB neurotrophin receptor isoforms in neuronal cells (Neurotrofiinireseptori trkB:n eri muotojen sijainti ja toiminta neuronaalisissa soluissa)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Haapasalo Annakaisa , 17.5.2003, Bioteknologia ja neurobiologia ,  PDF  ( 7.8M )
- A Study of T1rho Relaxation From Relaxation Mechanisms to the Magnetic Resonance Imaging Contrast (T1rho relaksaatio magneettikuvauskontrastina)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Gröhn Heidi , 18.6.2003, Lääketieteellinen fysiikka ,  PDF  ( 10.0M )
- Model studies on the evolution of fogs and clouds in the presence of semi-volatile gases (Teoreettinen tutkimus vesiliukoisten kaasujen vaikutuksesta sumujen ja pilvien muodostumiseen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kokkola Harri , 27.9.2003, Fysiikka
- Transgenic Rats with Activated Polyamine Catabolism. Spermidine Depletion Inhibits Hepatic Cell Proliferation and Causes Acute Pancreatitis (Siirtogeenisten rottien aktivoitunut polyamiini katabolia. Spermidiinin puutos ehkäisee maksasolujen uusiutumista ja aiheuttaa akuutin haimatulehduksen.)
Luonnontieteiden ja ympäristötietieden tiedekunta, Räsänen Tiina-Liisa , 13.12.2003, Eläinbioteknologia ,  PDF  ( 3.5M )
- Assessment of left atrial and left ventricular function by three-dimensional echocardiography in children (Kolmiulotteinen ultraääni vasemman eteisen ja vasemman kammion toiminnan tutkimisessa lapsilla)
Lääketieteellinen tiedekunta, Poutanen Tuija , 16.5.2003, Lastentaudit ja lasten kardiologia ,  PDF  ( 7.6M )
- Metabolic Studies on Adipose Tissue in Severe Obesity (Rasvakudoksen aineenvaihdunta sairaalloisessa lihavuudessa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kolehmainen Marjukka , 10.5.2003, Kliininen ravitsemustiede ,  PDF  ( 8.4M )
- Heat Shock Response and Gastrointestinal Mucosal Defense (Lämpösokkivasteen vaikutus mahasuolikanavan limakalvon puolustusmekanismeihin)
Lääketieteellinen tiedekunta, Oksala Niku , 17.6.2003, Kirurgia ,  PDF  ( 4.5M )
- Association of lycopene and dietary intake of fruits, berries and vegetables with atherosclerosis and cardiovascular diseases. Epidemiologic evidence. (Lykopeenin sekä hedelmien, marjojen ja kasvisten käytön yhteys ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin, epidemiologinen näyttö)
Lääketieteellinen tiedekunta, Rissanen Tiina , 13.6.2003, Epidemiologia ,  PDF  ( 5.6M )
- The effects of intrauterine growth retardation on lung function at school age (Sikiökautisen kasvuhäiriön vaikutus keuhkojen toimintaan kouluiässä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Nikolajev Kari , 13.6.2003, Lastentaudit ,  PDF  ( 4.1M )
- Predicting the Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Surgery (Sydämen ohitusleikkauksen jälkeisen eteisvärinän riskin ennustaminen)
Lääketieteellinen tiedekunta, Hakala Tapio , 27.6.2003, Kirurgia ,  PDF  ( 386k )
- Cardiovascular Autonomic Regulation in Patients with Sustained Hypertension of Different Etiology and Severity (Kardiovaskulaarinen autonominen säätely etiologialtaan ja vaikeusasteeltaan erityyppisissä hypertensioissa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Mussalo Hanna , 29.8.2003, Kliininen fysiologia ,  PDF  ( 368k )
- Lumbar bone mineral status during infancy and at preschool age in children born preterm (Keskosina syntyneiden lasten lannenikamien mineraalitila imeväis- ja esikouluiässä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kurl Sangita , 12.9.2003, Lastentaudit ,  PDF  ( 5.5M )
- Serum Sialic Acid in Clinical Diagnostics (Seerumin sialihappomäärityksen käyttö kliinisessä työssä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Romppanen Jarkko , 23.8.2003, Kliininen kemia ,  PDF  ( 541k )
- Early postmenopausal bone loss – population-based studies on risk and preventive factors and their interactions (Vaihdevuosi-ikäisten naisten luun menetyksen riski- ja suojatekijät sekä niiden yhteisvaikutukset)
Lääketieteellinen tiedekunta, Sirola Joonas , 13.9.2003, Ortopedia ja traumatologia ,  PDF  ( 10.0M )
- Physical work load as a risk factor for symptoms in the neck and upper limbs: Exposure assessment and ergonomic intervention (Fyysinen kuormitus niskan ja yläraajojen vaivojen riskitekijänä: kuormituksen arviointi ja ergonomian vaikutus)
Lääketieteellinen tiedekunta, Ketola Ritva , 12.9.2003, Ergonomia ,  PDF  ( 9.0M )
- MRI Characterization of Human Acute Ischemic Stroke: Diffusion and Perfusion Weighted Imaging and Phase Contrast Angiography (Diffuusio- ja perfuusiomagneettikuvaus sekä magneettiangiografia kliinisen aivoinfarktin diagnostiikassa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Liu Yawu , 10.10.2003, Kliininen radiologia ,  PDF  ( 6.5M )
- Rye bread and glucose and insulin in healthy adults (Ruisleivän vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan terveillä aikuisilla koehenkilöillä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Juntunen Katri , 31.10.2003, Kliininen ravitsemustiede ,  PDF  ( 5.1M )
- Neuromuscular control in lumbar disorders (Liikekontrolli alaselkäongelmissa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Leinonen Ville , 6.11.2003, Fysiologia ,  PDF  ( 2.8M )
- Biofeedback training in stress urinary incontinence. Effect on muscle activity, the application of a home biofeedback device and the function of the pelvic floor musculature (Biopalauteharjoittelu ponnistusvirtsankarkailussa. Vaikutus lihasaktiviteettiin, kotihoitolaitteen käyttö ja lantion pohjan lihasten toiminta)
Lääketieteellinen tiedekunta, Aukee Pauliina , 31.10.2003, Synnytykset ja naistentaudit ,  PDF  ( 3.2M )
- Information Processing in Acute Psychosis (Aistimuksien käsittelyn häiriöt psykoosissa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Valkonen-Korhonen Minna , 14.11.2003, Psykiatria ,  PDF  ( 7.1M )
- Rintakivun psyykkiset ulottuvuudet
Lääketieteellinen tiedekunta, Valkamo Mari , 28.11.2003, Psykiatria ,  PDF  ( 5.8M )
- Searching for the Phenotype of Female Metabolic Syndrome in Relation to Polycystic Ovary Syndrome and for the Genetic Background of Polycystic Ovary Syndrome (Naisten metabolisen oireyhtymän ilmiasun selvittelyä suhteessa munasarjojen monirakkulaoireyhtymään ja tämän geneettisen taustan selvittelyä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Korhonen Seija , 5.12.2003, Naistentaudit ja lisääntymislääketiede ,  PDF  ( 4.9M )
- Mast cells in cutaneous wound healing (Syöttösolut haavan paranemisessa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Huttunen Maria , 12.12.2003, Iho- ja sukupuolitaudit ,  PDF  ( 4.7M )
- Neuroprotection in Experimental Acute Cerebral Ischaemia: alpha2–adrenoreceptor agonism, MAO-B inhibition, and enhancement of GABAergic neurotransmission as neuroprotective strategies (Neuroprotektio kokeellisessa akuutissa aivoiskemiassa: alfa2-adrenergisen vaikutuksen lisääminen. MAO-B salpaus ja GABAergisen vaikutuksen tehostaminen neuroprotektiivisina strategioina)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kuhmonen Johanna , 8.8.2003, Neurologia ,  PDF  ( 6.2M )
- Genetics of Parkinson´s Disease in the Finnish Population (Parkinsonin taudin periytyvyys suomalaisessa väestössä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Autere Jaana , 28.11.2003, Neurologia ,  PDF  ( 4.5M )
- Clinical course and outcome in intensive care: methodological aspects with special reference to early circulatory failure (Kliininen kulku ja selviytyminen tehohoidossa: menetelmiin ja erityisesti äkilliseen verenkierron vajavuuteen liittyviä näkökohtia)
Lääketieteellinen tiedekunta, Suistomaa Matti , 12.12.2003, Anestesiologia ,  PDF  ( 272k )
- Genetic background and phenotype of autosomal dominant polycystic kidney disease in eastern Finland (Autosomaalisesti dominantisti periytyvä rakkulamunuaistaudin geneettinen tausta ja kliininen kuva Itä-Suomessa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Lumiaho Anne , 19.12.2003, Nefrologia ,  PDF  ( 3.7M )
- Cholinergic Neurotransmission, Amyloid-Beta Peptide and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease (Kolinergisen hermovälityksen ja amyloidi beeta peptidin merkitys Alzheimerin taudin synnyssä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Liu Li , 7.3.2003, Neurotieteet ,  PDF  ( 1.4M )
- The role of Aß-peptide on spatial memory, EEG, auditory evoked potential and nicotinic cholinergic receptors in A/P transgenic mice (Amyloidi ß-peptidin osuus Alzheimerin taudin mallina käytettävien A/P siirtogeenisten hiirten paikkamuistihäiriössä, EEG- ja kuuloherätevastelöydöksissä sekä kolinergisissa nikotiinireseptoreissa tavatuissa muutoksissa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Wang Jun , 20.3.2003, Neurotieteet ,  PDF  ( 1022k )
- Interaction of Muscarinic Acetylcholine and N-Methyl-D-Aspartate –Type Glutamate Receptors in the Regulation of Spatial Learning and Memory (Kolinergisten muskariini- ja glutamatergisten N-metyyli-D-Aspartaattireseptorien yhteisvaikutus paikkaoppimisen ja -muistin säätelyssä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Aura Juhana , 10.5.2003, Neurologia ja neurotieteet ,  PDF  ( 542k )
- Familial aggregation and tracking of blood pressure, body mass index and serum total cholesterol during childhood. A prospective family study in eastern Finland (Verenpaineen, painoindeksin ja veren kokonaiskolesterolin perheittäinen esiintyminen ja pysyvyys lapsuudessa. Itäsuomalaisten perheiden seurantatutkimus)
Lääketieteellinen tiedekunta, Fuentes Ricardo , 27.2.2003, Kansanterveystiede ,  PDF  ( 7.3M )
- Inhibins and Activins in the Ovary and the Adrenal Cortex (Inhibiinit ja aktiviinit munasarjan ja lisämunuaiskuoren toiminnassa
Lääketieteellinen tiedekunta, Vänttinen Teemu , 28.2.2003, Lastentaudit ,  PDF  ( 5.8M )
- Immune response of cow-asthmatic patients against the major bovine allergen Bos d 2, a lipocalin protein (Lehmäastmapotilaiden immuunivaste lehmähilseen pääallergeenia, lipokaliini proteiini Bos d 2 vastaan)
Lääketieteellinen tiedekunta, Zeiler Thomas , 11.4.2003, Immunologia ,  PDF  ( 6.6M )
- Hyperinsulinaemia and the risk of cardiovascular disease. The 22-year follow-up results of the Helsinki Policeman Study (Suurentunut veren insuliinipitoisuus sydän- ja verisuonitautien vaaran ennustajana. Helsingin Poliisitutkimuksen 22-vuotisseurannan tulokset)
Lääketieteellinen tiedekunta, Pyörälä Marja , 9.5.2003, Sisätaudit ,  PDF  ( 15.1M )
- Experimental Strategies for Placental Gene Transfer And Gene Expression in Preeclamptic Placenta (Kokeellinen tutkimus istukan geeninsiirrosta ja geenien ilmentymisestä pre-eklampsiaistukassa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Heikkilä Annaleena , 23.5.2003, Molekulaarinen lääketiede, synnytykset ja naistentaudit ,  PDF  ( 8.8M )
- Gene transfer for blood and lymphatic vessel growth (Geeninsiirto veri- ja imusuonten kasvattamiseksi)
Lääketieteellinen tiedekunta, Rissanen Tuomas , 13.12.2003, Molekulaarinen lääketiede ,  PDF  ( 2.6M )
- Physical Activity and the Risk of Breast Cancer (Liikunta ja rintasyöpävaara)
Lääketieteellinen tiedekunta, Rintala Pirjo , 22.11.2003, Liikuntalääketiede
- Parents’ Perceptions and Alleviation of Children’s Postoperative Pain at Home after Day Surgery (Vanhempien käsityksiä lasten leikkauskivusta ja sen lievittäminen päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen kotona)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kankkunen Päivi , 21.2.2003, Hoitotiede ,  PDF  ( 7.1M )
- To survive, you have to adjust. Study abroad as a process of learning intercultural competence in nursing (Sopeudu, niin selviät. Opiskelu ulkomailla hoitotyön kulttuurisen asiantuntijuuden oppimisen prosessina)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Koskinen Liisa , 12.9.2003, Hoitotieteen didaktiikka ,  PDF  ( 15.9M )
- Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Eirola Raija , 24.10.2003, Hoitotiede ,  PDF  ( 10.0M )
- Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen kehittäminen – koulutuskokeilun arviointitutkimus
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Paukkunen Leena , 14.11.2003, Hoitotiede ,  PDF  ( 8.2M )
- Kaiken keskellä, vai kaikesta sivussa? Sukupolvien elämänlaatu ja identiteetti syrjäisessä maaseutukunnassa 2000-luvun alussa
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kainulainen Jari , 28.11.2003, Sosiaalipolitiikka ,  PDF  ( 13.9M )
- Voiko vierianalytiikka olla laadukasta? Tutkimus sydän- ja verisuonitautien vierianalytiikasta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Liikanen Eeva , 5.12.2003, Hoitotiede ,  PDF  ( 8.9M )
- Terveyskeskusten radiologinen tuotanto Itä-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Vesala Hilkka-Helena , 12.12.2003, Terveyshallintotiede ,  PDF  ( 6.0M )
- Yksilöllinen eläkevakuuttaminen eläketurvan täydentäjänä
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Korhonen Marko , 12.12.2003, Sosiaalipolitiikka ,  PDF  ( 13.1M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi