Rissanen Tuomas 13.12.2003

Lääketieteellinen tiedekunta

Molekulaarinen lääketiede

Gene transfer for blood and lymphatic vessel growth (Geeninsiirto veri- ja imusuonten kasvattamiseksi)

Vastaväittäjä: Professori Ulf Eriksson, Karoliininen Instituutti, Tukholma
Kustos: Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopion yliopisto

Väitöskirjan tiivistelmä:

Geeninsiirto veri- ja imusuonten kasvattamiseksi – uusi hoitomuoto sydämen ja alaraajojen verenkiertovajauksen sekä imusuonten vajaatoiminnasta johtuvan kudosturvotuksen hoitoon

Valtimokovettumataudin aiheuttama verenkiertovajaus sydämessä ja alaraajoissa aiheuttaa enemmän sairastavuutta ja kuolemia länsimaissa kuin mikään muu sairaus. Nykyiset hoitokeinot, pallolaajennus ja ohitusleikkaus, palauttavat usein heikentyneen verenkierron tehokkaasti, mutta eivät sovellu käytettäviksi kaikkien potilaiden kohdalla. Toisaalta riittämätön imunestekierto, jonka tavallisesti aiheuttaa imuteiden tuhoutuminen esimerkiksi leikkauksen seurauksena tai perinnöllinen sairaus, aiheuttaa haitallisia kudosturvotuksia. Väitöstutkimuksen perusteella verisuonikasvutekijöiden geeninsiirrot ovat varteenotettava uusi hoitomenetelmä sydämen ja alaraajojen verenkiertohäiriöiden hoitoon. Lisäksi imusuonikasvutekijöiden geeninsiirtoa voitaisiin käyttää uutena menetelmänä imunestekiertohäiriöiden aiheuttamien kudosturvotusten hoidossa.

Aluksi verisuonikasvutekijöiden luonnollista ilmentymistä alaraajojen verenkiertohäiriöistä kärsivien potilaiden lihaksissa tutkittiin käyttäen DNA array-teknologiaa. Kaikkein voimakkaimmin akuutissa lihasten verenkiertopuutoksessa ilmentynyt kasvutekijä oli verisuonen endoteelin kasvutekijä (VEGF). Kokeellisissa kani –ja sikamalleissa suoritettiin tämän jälkeen sydämeen ja alaraajojen lihaksiin geeninsiirtoja käyttäen VEGF-kasvutekijän geeniä, muita saman kasvutekijäperheen jäseniä sekä fibroblastikasvutekijä-4:n geeniä (FGF-4). Geeninsiirrossa käytettiin vaarattomaksi tehtyjä, tavallista nuhakuumetta aiheuttavia adenoviruksia, jotka oli muokattu siirtämään haluttu geeni kohdekudokseen. Geeninsiirron hyöty piilee siinä, että haluttu kudos saadaan tuottamaan näitä terapeuttisia kasvutekijöitä huomattavasti normaalia voimakkaammin. Geeninsiirto suoritettiin alaraajoihin yksinkertaisilla lihaksen sisäisillä injektioilla ja sydämeen käyttäen uutta menetelmää, jossa sydämen sisälle vasempaan kammioon vietiin injektiokatetri verisuonistoa pitkin, jolloin rintakehää ei tarvittu avata kirurgisesti toimenpidettä varten. Siten menetelmällä voidaan geeninsiirto suorittaa sydämeen paikallispuudutuksessa.

VEGF ja FGF-kasvutekijöiden geeninsiirroilla saatiin koe-eläinten sydämen ja alaraajojen verenkierto voimakkaasti paranemaan. Esimerkiksi alaraajojen lihaksissa verenkierto lisääntyi jopa monikymmenkertaiseksi viikon kuluttua geeninsiirrosta. Verenkierron paranemista pystyttiin seuraamaan ei-kajoavasti sekä alaraajojen lihaksissa että sydämessä uudella varjoaine-tehosteisella ultraäänikuvantamistekniikalla. Sivuvaikutuksena voimakkaaseen verisuonten kasvuun liittyi lyhytkestoinen kudosturvotus johtuen kasvavien verisuonten läpäisevyyden lisääntymisestä, jota pystyttiin seuraamaan magneettikuvantamisella. Imusuonet kasvoivat puolestaan erittäin tehokkaasti käytettäessä VEGF-perheen imusuoniin vaikuttavien kasvutekijöiden geenejä kuten VEGF-C:ta ja VEGF-D:ta.

Johtuen adenoviruksen aikaansaamasta ohimenevästä kasvutekijöiden tuotannosta kohdekudoksessa, geeninsiirron vaikutukset kestivät pääsääntöisesti noin kaksi viikkoa. Kehitteillä olevat uudet geeninkuljettimet mahdollistanevat tulevaisuudessa pidemmän sekä säädeltävissä olevan geenin ilmentymisen, jolloin veri- ja imusuonten kasvua pystytään hallitsemaan vielä nykyistä paremmin.


Kuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti. ISBN 951-781-972-2

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi