Turhanen Petri 11.1.2003

Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta

Synteettinen kemia

Design and synthesis of novel (1-hydroxyethylidene) -1,1-bisphosphonic adic derivatives as possible prodrugs of etidronate (Etidronihapon uusien aihiolääkkeiden suunnittelu ja valmistus)

Vastaväittäjä: professori Erkki Kolehmainen, Jyväskylän yliopisto
Kustos: professori Jouko Vepsäläinen, Kuopion yliopistoVäitöskirjan tiivistelmä:

Bisfosfonaatit ovat ryhmä lääkeaineita, joita käytetään erilaisten luusairauksien hoitoon. Tällaisia sairauksia ovat mm. luusyöpä sekä osteoporoosi. Markkinoilla on tällä hetkellä n. 10 erilaista bisfosfonaattia, joista yksi eniten tutkituista on nimeltään etidronaatti. Riippumatta käytettävästä bisfosfonaatista, niiden imeytyminen elimistöön suun kautta annosteltaessa on erittäin heikkoa, vain n. 0.3-7% otetusta annoksesta imeytyy. Huono imeytyminen johtuu bisfosfonaattien erittäin huonosta rasvaliukoisuudesta sekä neljästä ionisoituvasta happoryhmästä. Tämä johtaa siihen että lääkeainetta joudutaan ottamaan suuria määriä halutun terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, ja tällöin mm. sivuvaikutusten riski kasvaa.

Väitöskirjatyön tavoitteena oli etidronaatin rasvaliukoisuuden parantaminen valmistamalla siitä erilaisia johdannaisia käyttäen nk. aihiolääketeknologiaa. Aihiolääkkeet ovat lääkeaineen inaktiivisia johdoksia, joista aktiivinen lääkeaine vapautuu joko kemiallisen tai entsymaattisen hajoamisen kautta. Bisfosfonaattien tapauksessa tällä tarkoitetaan yleensä sitä että ionisoituviin happoryhmiin liitetään synteettisen kemian keinoin sopiva rasvaliukoisuutta lisäävä rakenne (aihio-osa) tai useampia rakenteita. Imeytymisen jälkeen aihio-osa purkautuu ja aktiivinen lääkeaine kulkeutuu vaikutuspaikkaansa eli tässä tapauksessa luuhun. Aihiolääketeknologialla voidaan alentaa annettavaa lääkeannosta, jolloin mahdollisten sivuvaikutusten riski jää pienemmäksi ja kustannukset alenevat.

Tässä väitöskirjatyössä keskityttiin etsimään menetelmiä joilla voidaan valmistaa erilaisia etidronaatin rasvaliukoisempia johdannaisia synteettisen kemian keinoin. Työssä onnistuttiin kehittämään uusia menetelmiä erilaisten etidronaatin vajaaestereiden ja amidien valmistamiseen, ja löydettiin ehkä yksi lupaavimmista etidronaatin aihiolääke-ehdokkaista.


Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-248-5

Kuopion yliopisto
Viestintä

tiedotus_at_uku.fi