Jussila Juha 24.1.2003

Farmaseuttinen tiedekunta

toksikologia

Inflammatory Responses in Mice after Intratracheal Instillation of Microbes Isolated from Moldy Buildings (Kosteusvauriotalojen mikrobien aiheuttamat tulehdusvasteet hiiren hengitysteissä)

Vastaväittäjä: Professori Kai Savolainen, Työterveyslaitos, Helsinki
Kustos: Dosentti Maija-Riitta Hirvonen, Kansanterveyslaitos, Kuopio

Väitöskirjan tiivistelmä:

Väestötason tutkimuksissa kosteusvaurioituneissa rakennuksissa oleskeleminen on yhdistetty terveyshaittoihin. Haittavaikutukset ilmenevät usein alahengitysteissä, esimerkiksi yskänä, limannousuna ja jopa astmana. Kokeellista tietoa altistumisen ja oireiden välisestä yhteydestä on kuitenkin vain vähän käytettävissä.

Tässä koe-eläimillä tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin kahden kosteusvauriorakennuksen sisäilmasta eristetyn bakteerin (Streptomyces californicus, Mycobacterium terrae) ja kahden homeen (Aspergillus versicolor, Penicillium spinulosum) kykyä aiheuttaa haittavaikutuksia. Mikrobisoluja tai niiden itiöitä annosteltiin suoraan hiiren hengitysteihin kerta-annoksena tai toistuvasti.

Tulokset osoittavat, että nämä mikrobit aiheuttivat haittavaikutuksia hiiren hengitysteihin annosteltuna. Ne saivat aikaan tulehdusmuutoksia keuhkoissa ja imusolmukkeissa. Lisäksi havaittiin myös pernasoluihin kohdistuvia haittoja. Pernaan kohdistuva vaikutus saattaa haitata immuunipuolustusjärjestelmän normaalia toimintaa ja siten altistaa esimerkiksi infektioille. Mikrobien kyvyssä aiheuttaa haittavaikutuksia havaittiin kuitenkin huomattavia eroja. Aktinobakteereihin kuuluva Streptomyces californicus aiheutti voimakkaita välittömiä tulehdusmuutoksia, ja toistuvan annon jälkeen todettiin myös pernaan kohdistuvaa immunotoksisuutta. Mycobacterium terrae aiheutti sekä välittömiä että pitkään (ainakin 4 viikkoa) jatkuvia tulehdusmuutoksia keuhkoissa. Homeiden aiheuttamat tulehdusmuutokset keuhkoissa olivat välittömiä kerta-annoksen jälkeen.

Tulokset vahvistavat kokeellisissa soluviljelytutkimuksissa tehtyjä havaintoja, joissa kosteusvauriorakennusten mikrobien on osoitettu aiheuttavan tulehdusvasteita immunologisen puolustusjärjestelmän soluissa. Lisäksi ne tukevat kliinisiä havaintoja, joiden mukaan vauriorakennuksissa altistuneilla on tavallista enemmän tulehdusperäisiä hengitystieoireita.


Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A1/2003. ISBN 951-740-331-3

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi