Luoma Jukka: molekulaarinen lääketiede (15.11.1997)


Lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 15.11.1997 tarkastettavaksi LL Jukka Luoman väitöskirja Pro- and antioxidative enzymes, and lipoprotein receptors in atherogenesis (Valtimokovettumataudin kehittymiseen liittyvät hapettumista lisäävät ja estävät entsyymit, sekä lipoproteiinireseptorit). Vastaväittäjänä oli dosentti Petri Kovanen Wihurin tutkimuslaitoksesta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Seppo Ylä-Herttuala.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Tutkimuksessa selvitetään syitä, jotka aiheuttavat valtimoiden kovettumatautia eli ateroskleroosia. Viime vuosina ja vuosikymmeninä on osoitettu, että korkea kolesteroli ja erityisesti LDL-kolesteroli, ns. paha kolesteroli, on yksi merkittävimpiä ateroskleroosin aiheuttajia. Syy siihen, miksi LDL-kolesteroli kykenee aiheuttamaan ateroskleroosia on sen muuttumisessa toisenlaiseksi useiden erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Yksi näistä mekanismeista, joilla LDL-kolesteroli voi muuttua on hapettuminen.

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään niitä reseptorimekanismeja, joiden avulla tämä muuttunut LDL-kolesteroli menee verisuonten seinämään sekä pro ja antioksidanttientsyymejä, jotka aiheuttavat tai estävät LDL-kolesterolin hapettumista siten lisäten tai estäen valtimonkovettumatautivaurioiden kehittymistä.

Reseptoritutkimuksissa havaittiin LDL-reseptoria muistuttavan proteiinin olevan yhteydessä valtimonkovettumatautivaurioiden kehittymiseen. Tämä tulos on merkittävä erityisesti sen vuoksi, että aiemmin ei ole kyetty osoittamaan mekanismia, jolla vaurioiden lihassolut voivat ottaa rasvaa sisäänsä.

LDL-kolesterolin hapettumiseen vaikuttavien entsyymien tutkimuksissa voitiin havaita sekä hapettumista lisäävien, mutta myös hapettumista estävien entsyymien runsas ilmeneminen valtimonkovettumatautivaurioissa. Kaikenkaikkiaan tutkimukset osoittavat, että LDL-kolesterolin hapettumisella on selvä vaikutus vaurioiden kehittymiseen. On myös selvää, että verisuonen seinämän solut pyrkivät myös itse estämään vaurioiden syntyä, mutta hapettavien tekijöiden ollessa liian voimakkaita eivät nämä suojamekanismit riitä aiheuttaen valtimonkovettumavaurioiden kehittymistä. Mielenkiintoisia olivat myös havainnot siitä, että typpioksidilla voi olla antioksidatiivisten vaikutustensa lisäksi myös LDL-kolesterolin hapettumista lisääviä vaikutuksia.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi