Király Kari: anatomia (29.11.1997)


Lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 29.11.1997 tarkastettavaksi LL Kari Királyn väitöskirja Quantitative Microscopy of Proteoglycans and Collagen in Articular Cartilage (Nivelruston proteoglykaanien ja kollageenin kvantitatiivinen mikroskopia). Vastaväittäjänä oli professori Yrjö Collan Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Heikki J. Helminen Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä

Nivelrustokudoksen kollageeniverkoston ja proteoglykaanien muutosten tutkimiseen alkavassa nivelrikossa kehitettiin herkkiä kvantitatiivisia mikroskooppisia menetelmiä. Proteoglykaanit toimivat kudoksessa vettä sitovina molekyyleinä ja säikeiset kollageenit ylläpitävät ruston rakennetta. Nivelrikon varhaismuutokset ilmenevät ruston pinnalla molemmissa rakenneosissa. Kehitettyjä menetelmiä apuna käyttäen tutkittiin rustokudoksen vasteita kuormitukselle kudosviljelyolosuhteissa. Nivelkuormituksen tiedetään vaikuttavan voimakkaasti rustosolujen aineenvaihduntaan, erityisesti proteoglykaanien valmistumisnopeuteen ja määrään.

Rustokudospalojen proteoglykaanien säilymistä kudoksessa parannettiin näytteenvalmistustekniikkaa kehittämällä. Eri kationisten väriaineiden ominaisuudet ja soveltuvuus molekyylien mikroskooppifotometrisessa kvantitaatiossa tutkittiin. Yhdistämällä herkkä CCD-kamera polarisaatiomikroskooppiin ja käyttämällä hyväksi kuvankäsittelymenetelmiä voitiin parantaa kollageeniverkoston kvantitatiivista tutkimista ja analyyseissä voitiin tutkia ohuita värjäämättömiä kudosleikkeitä.

Nivelrustokappaleita raskaalle rytmiselle mekaaniselle kuormitukselle altistettaessa rustosolujen proteoglykaanituotanto ja määrä aluksi lisääntyivät kun taas yhtäjaksoinen pitempikestoinen kuormitus laski molekyylien tuotantoa. Nivelruston kollageeniverkosto tiivistyi mekaanisen kuormituksen vaikutuksesta. Ruston pinta- sekä välivyöhykkeet saivat lisää paksuutta ja kollageeniverkoston järjestäytyneisyys parani. Ruston syvät osat madaltuivat ja järjestäytyneisyys heikkeni. Kehitetyt mikroskooppiset menetelmät osoittautuivat hyvin käyttökelpoisiksi nivelrustomuutosten tutkimisessa.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi