Vuorinen Helena: Biokemia (3.5.1997)


Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin 3.5.1997 tarkastettavaksi FL Helena Vuorisen väitöskirja Uptake of inorganic carbon through the roots and its metabolism in Salix (Juurten kautta tapahtuva epäorgaanisen hiilen otto ja sen metabolia pajussa). Vastaväittäjänä oli professori Lauri Kärenlampi Kuopion yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana apulaisprofessori Seppo Lapinjoki Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Juurten kautta tapahtuva epäorgaanisen hiilen otto ja sen metabolia pajussa

Tutkimus toi uutta tietoa pajun ja koivun juurten kyvystä ottaa epäorgaanista hiiltä maaperästä ja otetun hiilen vaikutuksista kasvuun ja muiden ravinteiden ottoon. Tutkimuksessa selvitettiin aluksi pajun juurille annetun 14C-leimatun epäorgaanisen hiilen kulkeutumista pajupistokkaiden eri osiin ja hiilen metaboliaa sekä valossa että pimeässä. Ravintoliuosten mukana annettu 14C sidottiin osittain jo juurissa orgaanisiksi hapoiksi ja aminohapoiksi, joista myöhemmin syntetisoitiin mm. proteiineja ja tärkkelystä. Osa juurten ottamasta hiilestä kuljetettiin vihreisiin kasvinosiin ja käytettiin siellä kuten ilmakehän hiilidioksidi. Pienet pajut ja koivut, joiden juurille annettiin epäorgaanista hiiltä ionimuodossa, kasvoivat selvästi enemmän kuin ilman hiililisää kasvaneet vertailukasvit.

Juurten kautta otettu hiili edustaa kasveilla vain noin 1-2% kasvin tarvitsemasta hiilen kokonaistarpeesta. Juuret saavat suurimman osan kasvuun, ravinteiden ottoon ja muihin ylläpitotoimintoihin tarvitsemastaan hiilestä lehdissä tuotetuista sokereista, joita kuljetetaan juuriin ja hajotetaan siellä käyttökelpoiseen muotoon. Nämä prosessit vaativat suuren osan kasvien sitomasta auringon energiasta, jonka vuoksi kasvien kasvu on hitaampaa kuin ravinteiden saatavuus edellyttäisi. Epäorgaanisen hiilen lisääminen kasvien juurille näyttäisi kompensoivan tätä epätaloudellista tapahtumaa tarjoamalla “halpoja hiilirunkoja" mm. typensidontaan, proteiinien ja tärkkelyksen tuottamiseen ja muihin juurten tarpeisiin. Lisäksi negatiivisesti varautunut bikarbonaatti-ioni osallistuu juurten ionitasapainon säätelyyn sekä muiden ionien ottoon ja siten kiihdyttää koko kasvin kasvua.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi