Parviainen Ilkka: Anestesiologia, tehohoito (30.5.1997)


Lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 30.5.1997 tarkastettavaksi LL Ilkka Parviaisen väitöskirja Gastric Tonometry in the Assessment of Splanchnic Perfusion - Methodological Aspects and Evaluation of Simultaneous Regional Blood Flow Measurements and Gastric Tonometry After Coronary Artery Bypass Grafting Surgery (Mahalaukun limakalvon happamuuden määritys suoliston alueen verenkierron arvioinnissa). Vastaväittäjänä oli dosentti Markku Salmenperä Helsingin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Jukka Takala Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Mahalaukun limakalvon happamuuden määritys suoliston alueen verenkierron arvioinnissa

Alle 5 %:lla sydänleikkauspotilaista hoito kestää yli viikon. Hoidon pitkittymisen syynä on usein hengitys-, verenkiertovajauksen tai vaikean tulehduksen seurauksena kehittyvä ns. monielinvaurio. Erityisesti mahalaukun ja suoliston alueen verenkiertovajaus on keskeinen monielinvaurion riskitekijä. Kliinisessä työssä suoliston alueen verenkierron riittävyyden arviointi on ollut vaikeaa. Uusi, helposti toteutettava menetelmä suoliston verenkierron riittävyyden arvioinnissa on suoliston limakalvon pH-määritys, mikä suoritetaan mahalaukkuun tai suoleen asetettavan letkun avulla. Useiden tutkimusten perusteella suoliston limakalvon pH heijastelee koko elimistön verenkierron tilaa ja sillä on ennusteellista arvoa.

Nyt tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suoliston limakalvon pH-määrityksen käyttökelpoisuutta suoliston alueen verenkierron arvioinnissa. Lisäksi tutkittiin verenkiertovajauksen hoitoon käytettävien lääkeaineiden vaikutuksia suoliston alueen verenkiertoon sepelvaltimoiden ohitusleikkauspotilailla.

Tutkimuksen tulokset paljastivat, että mahalaukun limakalvon pH-määritykseen liittyy lukuisia virhelähteitä, jotka vaikeuttavat eri tutkimusten tulosten vertailua. pH-arvoon vaikuttavat mm. määritykseen käytetty analysaattori ja mahalaukun suolahapon erityksen vähentämiseksi käytetty lääke. Tutkimuksessa todettiin myös, että verenkiertovajauksen hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksia suoliston verenkiertoon ei voida ennustaa niiden farmakologisten ominaisuuksien perusteella. Osalla potilaista sydämen pumppaustoiminnan lisääntymisestä huolimatta suoliston limakalvon verenkierto vähentyi. Edullisten vaikutusten lisäksi verenkiertovajauksen hoidossa käytetyillä lääkkeillä saattaa olla myös haitallisia vaikutuksia suoliston alueen verenkiertoon ohitusleikkauksen jälkeen.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi