Jilei Tian: Tietojenkäsittelytiede (5.6.1997)


Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin 5.6.1997 tarkastettavaksi FL Jilei Tianin väitöskirja Artificial Neural Network and Signal Processing Techniques Applied to the Analysis of Auditory Evoked Potentials (Neuroverkkojen ja signaalinkäsittelyn menetelmien soveltaminen kuuloherätevasteiden analyysiin). Vastaväittäjänä oli dosentti Pekka Loula Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Martti Juhola Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Neuroverkkojen ja signaalinkäsittelyn menetelmien soveltaminen kuuloherätevasteiden analyysiin

Koska kuuloherätevasteita voidaan rekisteröidä kuuloradan eri kohdista usein eri menetelmin, kuuloherätevasteet on jaettu eri luokkiin. Elektrocochleografia (ECochG) mittaa simpukan alueella syntyvää sähköistä herätevastetta stimulaation jälkeen. Aivorungon kuuloherätevaste (ABR) muodostuu noin seitsemästä piikistä stimulaation jälkeen ja se mitataan pään iholta. Objektiivisten ja noninvasivisten kuulontutkimusmenetelmien tarve on johtanut laajenevaan tutkimukseen ja kehitykseen eri kuuloherätevasteiden alueilla. Tässä tutkimuksessa käytetään keinotekoisia neuroverkkoja yhdistettynä signaalinkäsittelytekniikoihin analysoitaessa ABR ja ECochG vasteita. Näiden signaalien käsittely muodostuu esiprosessoinnista, spektianalyysista, optimaalisten suodattamen suunnittelusta, tunnistuksesta, luokittelusta ja estimoinnista. Kokeellisilla tuloksilla on osoitettu, että ehdotetut menetelmät ovat lupaavia monessa suhteessa analysoitaessa ECochG ja ABR kuuloherätevasteita.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi