Jantunen Ismo: Kliininen onkologia (23.5.1997)


Lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 23.5.1997 tarkastettavaksi LL Ismo Jantusen väitöskirja Serotonin (5-HT3) Receptor Antagonists in the Prophylaxis of Cancer Chemotherapy-Induced Emesis (Serotoniini-3-reseptorin antagonistit solunsalpaajien aiheuttaman pahoinvoinnin estossa). Vastaväittäjänä oli professori Matti S. Aapro Clinique de Genolier:stä Sveitsistä ja väitöstilaisuuden valvojana professori Risto Johansson Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Serotoniini-3-reseptorin antagonistit solunsalpaajien aiheuttaman pahoinvoinnin estossa

Syövän solunsalpaajahoitoihin liittyy useita sivuvaikutuksia, joista hankalimpana potilaat pitävät pahoinvointia. Tavallisesti pahoinvointi on vaikeimmillaan kunkin hoitojakson ensimmäisenä vuorokautena. Pahoinvoinnin synnyssä keskeinen merkitys on serotoniinilla (5-hydroksitryptamiini, 5-HT), jota solunsalpaajat vapauttavat ohutsuolen limakalvolta. Serotoniinin kiinnittyminen suoliston hermosäikeiden 5-HT3-reseptoreihin viestittyy vagus-hermon välityksellä aivorungon alueelle laukaisten oksennusrefleksin. 5-HT3-reseptorin antagonistit estävät serotoniinin kiinnittymisen reseptoriin ja ehkäisevät siten pahoinvointiärsykkeiden synnyn. Kortikosteroidien antaminen yhdessä 5-HT3-antagonistien kanssa lisää edelleen pahoinvoinnin eston tehoa. 5-HT3-antagonisteilla ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia ja useimpien potilaiden kohdalla riittää yksi lääkeannos laskimonsisäisesti tai tablettina ennen solunsalpaajahoidon aloitusta. 5-HT3-antagonistit ovat muita pahoinvointilääkkeitä tehokkaampia vain hoitojakson ensimmäisenä vuorokautena.

Ensimmäiset tutkimukset 5-HT3 antagonistien käytöstä pahoinvoinnin estossa on julkaistu 1987. Suomessa lääkkeet rekisteröitiin 1992. 5-HT3-antagonistit ovat tehneet solunsalpaajahoidot paremmin siedetyiksi. 1980-luvun alussa kaikki ensimmäistä sisplatiini-hoitoaan saavat oksensivat. Nyt vastaavassa tilanteessa vain 20 % potilaista oksentaa. Uusista lääkkeistä huolimatta pahoinvointi on edelleen ongelma. Arvion mukaan solunsalpaajia saavista potilaista vain 20 % selviää kaikista hoidoistaan täysin ilman pahoinvoinnin tunnetta, ja oksentaminenkin pystytään estämään vain 60 %:lla potilaista.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi