Kuopion yliopisto

Kuopion yliopistossa vuonna 1997 tarkastettujen väitöskirjojen tiedotteita.


Nimioppiainepvm
Eronen Markku oikeuspsykiatria 19.9
Halonen Ismo, FLympäristötieteet29.11
Harri Marja hoitotiede 31.10
Heikkinen Markku gastroenterologia 25.10
Heiskanen Kaisa M. Toksikologia 18.6
Itkonen Pentti terveydenhuollon hallinto 25.10
Jantunen Ismo Kliininen onkologia 23.5
Jarho Pekka farmaseuttinen kemia 20.12
Jilei Tian Tietojenkäsittelytiede 5.6
Joki Susanna farmakologia 29.11
Jousilahti Pekkalääketiede29.11
Jussila Japo Soveltava eläintiede 2.8AbstractPDF 384k
Juuti Soile Ympäristötieteet 6.6
Jääskeläinen Tiina Biokemia ja molekyylibiologia 6.6
Kaila-Behm Arja, THK hoitotiede 28.11
Kainulainen Pirjo Ympäristötiede 18.4
Kaipiainen-Seppänen Oili Reumatologia 14.2
Kaliste-Korhonen Eila Toksikologia 26.3
Karjalainen Pasi A. Lääketieteellinen fysiikka 9.5
Kauppinen Jukka Soveltava eläintiede 2.5
Keinänen Tuomo Lääketieteellinen biokemia 5.7
Kemppainen Tarja Ravitsemustiede 26.3
Keski-Nisula Leea synnytys- ja naistentaudit 7.11
Kilpeläinen Pauli hammaslääketiede 15.8
Király Kari anatomia 29.11
Kolari Pertti Lääketieteellinen fysiikka 14.2
Koskela Heikki Keuhkosairaudet 25.4
Kotti Tiina neurotieteet 3.10
Kusnetsov Jaana Ympäristötieteet 13.6
Kärjä Vesa Patologia 18.1
Linnainmaa Markku Ympäristötieteet 28.2
Louhelainen Kyösti ympäristötieteet 10.10
Luoma Jukka molekulaarinen lääketiede 15.11
Nuutinen Jouni Lääketieteellinen fysiikka 7.2
Nyyssönen Kristiina Kliininen biokemia 11.4
Ollonen Paula psykiatria 22.8
Parviainen Ilkka Anestesiologia, tehohoito 30.5
Puranen Mirja Patologia, virologia 4.4
Randell Jukka lääketiede, fysiologia 12.12
Reijonen Tiina lastentaudit 7.11
Ronkainen Antti Kliininen lääketiede, neurokirurgia 2.7
Ruotsalainen Sirja neurofarmakologia 14.11
Savander Vesa Neurologia 7.3
Simonen Päivi, FL lääketieteellinen fysiikka 21.11
Sonninen Ansa Hoitotiede 16.5
Sorvari Heikki Neurologia 4.4
Spets-Happonen Satu hammaslääketiede 13.12
Stålström Olli, DI, VTM sosiologia 20.11
Tikkala Anneli Tietojenkäsittelytiede 29.5
Timonen Kirsi Epidemiologia 27.6
Turpeinen Anu sisätautioppi 4.10
Vauhkonen Marko Lääketieteellinen fysiikka 16.5
Viinamäki Tanjasosiaalipolitiikka 13.12
Vuorinen Helena Biokemia 3.5
Väisänen Sari kliininen biokemia 3.10
Väätäinen Urho lääketiede 18.12
Ågren Ulla anatomia 5.9
Åkerman Kari, FM kliininen biokemia 21.11

[Kuopion yliopisto | Kirjasto | Julkaisutoiminta]