Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Siirtymävaiheen talousarvio Itä-Suomen yliopistolle

Aika: 03.12.2009

Hallitus hyväksyi Itä-Suomen yliopiston talousarvion vuodelle 2010. Talousarviossa yliopiston kokonaisrahoitus vuodelle 2010 on 240 miljoonaa euroa. Tämä koostuu lähinnä valtion 155 miljoonan euron perusrahoituksesta ja 85 miljoonan euron ulkopuolisesta rahoituksesta.

Yliopistojen irtaantuessa valtiosta tulevan vuoden talousarvio laaditaan poikkeuksellisessa siirtymävaiheessa. Itä-Suomen yliopiston talousarvio muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta, investointilaskelmasta ja kassavirtalaskelmasta, joista vain tuloslaskelma voidaan laatia nyt. Tase laaditaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto määrittelee yliopiston niin sanotun avaavan taseen joulukuun puolivälissä. Talousarvion muut osat hallitus päättää sitten, kun niiden perusteet ovat olemassa.

Talousarvion laadinnan tekee haasteelliseksi kaksi tekijää: kahden yliopiston käytäntöjen yhdistäminen ja yliopistojen määrärahatalouden muuntaminen uuden oikeusaseman edellyttämään tuloslaskelmamuotoon. Talousarvion laadinnan peruslähtökohtana on ollut vuoden 2009 rahoitustaso, jonka jälkeen on arvioitu kulut.

Valmisteltu talousarvio on niin sanottu kehysbudjetti, jonka avulla hallitus määrittelee taloudellisen liikkuma-alan yliopiston toiminnalle. Joulukuun aikana rehtorit keskustelevat toiminnan tulostavoitteista eri yksiköiden kanssa.


Lisätietoja:
Petteri Taalas, hallituksen puheenjohtaja, 050 563 5172
Perttu Vartiainen, rehtori, 050 3011530

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi