Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Nanoteknologia tulevaisuudessa apuna myös laihdutuksessa

Aika: 26.11.2009

Usean suomalaisen yliopiston voimin kehitetään uutta lääkeannostelumenetelmää, jossa hyödynnetään piitä auttamaan lääkeaineen kulkeutumista ihmisen elimistössä. Hankkeessa on pystytty muun muassa pidentämään ruokahalua säätelevien peptidien vaikutusaikaa elimistössä, mikä voi tuoda nanoteknologian myös laihduttamiseen. Tehty tutkimus on osa Suomen Akatemian FinNano-tutkimusohjelmaa.

Piin huokosrakenteeseen pystytään sitouttamaan erityyppisiä lääkemolekyylejä, jolloin niiden ominaisuuksia pystytään muokkaamaan ja käyttäytymistä elimistössä säätelemään.

Huokoinen pii voidaan tuottaa sekä mikro- että nanopartikkeleina, mikä mahdollistaa materiaalin hyödyntämisen eri annostelureittejä – suun kautta, injektiona tai ihon alle laitettuna. Lisäksi biohajoavia nanopartikkeleita voidaan käyttää lääkeaineiden kohdentamiseen.

Pii tunnetaan paremmin tietokoneiden mikroprosessorien raaka-aineena. Näissä sovelluksissa kiekkoihin tehdään prosessorien sijasta nanomittaluokan huokosia. Huokoset ovat hieman niihin ladattavia lääkemolekyylejä suurempia.

Huokoisiksi syövytettyjen piipartikkelien pinnat käsitellään kemiallisesti sopiviksi huokosiin ladattavan lääkeaineen ja sovelluskohteen suhteen. Lääkeaine ladataan miedoissa olosuhteissa upottamalla partikkelit sopivaan lääkeaineliuokseen, jolloin myös herkästi hajoavat aineet, kuten peptidit ja proteiinit, saadaan ladattua huokosiin tehokkaasti.

Huokosissa olevan lääkeaineen biofarmaseuttiset ominaisuudet ovat erilaisia kuin alkuperäisen lääkeaineen. Huokosiin sidotun lääkeaineen vapautumisnopeutta voidaan muuttaa hallitusti valitsemalla huokoskoko ja huokosten pintakemialliset ominaisuudet oikeanlaisiksi suhteessa lääkeainemolekyylin kokoon ja kemiallisiin ominaisuuksiin.

Lääkeaine saadaan vapautumaan ja liukenemaan nopeasti huokosista, jos halutaan parantaa niukkaliukoisen lääkeaineen liukoisuusominaisuuksia. Toisaalta lääkeaineen vapautumista voidaan viivästyttää, jos halutaan saavuttaa pitkäaikainen terapeuttinen vaikutus. Huokoiset partikkelit saadaan kohdentumaan elimistössä haluttuun kudokseen liittämällä niiden pintaan kohdentavia molekyylejä, jolloin vaikutuspaikkaan kulkeutuu partikkelien mukana suuri määrä huokosiin ladattua lääkeainetta. Näin esimerkiksi syövän hoito tehostuu ja sivuvaikutukset vähenevät.

Nanohuokoinen pii soveltuu apuaineeksi sekä perinteisiin lääkkeisiin että peptidi-, proteiini- ja geenilääkkeisiin. Partikkelit voidaan annostella paikallisesti, suun kautta tai injektioissa. Ne sopivat myös suonensisäiseen lääkitykseen. Partikkelit poistuvat elimistöstä eri nopeudella partikkelien ominaisuuksista ja antoreitistä riippuen.

Nanohuokoisen piin kehittäminen lääkevalmisteiden apuaineeksi pohjautuu poikkitieteelliseen tutkimukseen: fyysikot, proviisorit, lääkärit, bioteknologit, kemistit ja materiaalitieteiden asiantuntijat toimivat yhteistyössä laajassa kansallisessa tutkimuskonsortiossa. Tutkimuskonsortioon osallistuu ryhmiä Kuopion, Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoista sekä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Konsortiota johtaa professori Vesa-Pekka Lehto Kuopion yliopiston fysiikan laitokselta.

Hanke on osa Suomen Akatemian FinNano-tutkimusohjelmaa. Ohjelma yhdistää kemian, fysiikan ja biotieteiden nanomittakaavassa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä. Ohjelman hankkeiden avulla voidaan kehittää merkittävästi perustutkimustietoa, kestävää kehitystä ja teollista kilpailukykyä.

Lisätietoja:

Professori Kristiina Järvinen, Farmasian teknologian ja biofarmasian laitos, Kuopion yliopisto, sp. kristiina.jarvinen(at)uef.fi, p. 040 7288056

Professori Vesa-Pekka Lehto, Fysiikan laitos, Kuopion yliopisto,
sp. vesa-pekka.lehto(at)uef.fi, p. 040 3552470

Dosentti Jarno Salonen, Fysiikan laitos, Turun yliopisto, sp. jarno.salonen(at)utu.fi,
p. 02 333 6562

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi