Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Matti Uusitupa ravitsemusgenomiikan ja -genetiikan professoriksi

Aika: 19.11.2009

Kuopion yliopistoon on perustettu ravitsemusgenomiikan ja -genetiikan professorin kolmivuotinen virka. Virkaan on kutsuttu yliopiston nykyinen rehtori, professori Matti Uusitupa, joka aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2010 alussa rehtorikautensa päätyttyä. Yliopiston hallitus päätti asiasta 19. marraskuuta.

Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyessä vuodenvaihteessa Itä-Suomen yliopistoksi professuuri sijoittuu terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitokseen.

– Tutkimusala suuntautuu voimakkaasti tulevaisuuteen. Tutkimuksen kohteena ovat ravintoaineiden vaikutukset geenien toimintaan. Tämä tieto yhdistetään havaintoihin eri ruokavalioiden aikaansaamista aineenvaihdunnallisista muutoksista. Lähestymistapa on systeemibiologinen, Uusitupa kuvailee.

Itä-Suomen yliopiston valmisteluvaiheessa keskeisessä roolissa toiminut Uusitupa ei halunnut ehdolle uuden yliopiston rehtorihakuun, vaan päätti omistaa seuraavat vuodet tutkimustyölle. – Tietyllä haikeudella, mutta hyvillä mielin jatkan nyt eteenpäin.

Uusitupa arvioitiin kaikin puolin päteväksi uuteen professuuriin. Hän on ravitsemusgenomiikan ja -genetiikan tutkimuksen kansainvälistä kärkeä. Keskeinen hanke tällä tutkimusalueella on pohjoismainen ravitsemus- ja elintarviketutkimuksen SYSDIET-huippuyksikkö, jota Uusitupa johtaa vuosina 2007–2012. Hän on yhteistyökumppaneineen tehnyt kansainvälisiä läpimurtoja diabeteksen genetiikan tutkimuksessa ja ravitsemusinterventioissa, kuten diabeteksen ehkäisytutkimuksessa, joka osoitti, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä liikunta- ja ravitsemusinterventiolla. Uusitupa onkin Kuopion yliopiston siteeratuimpia tutkijoita.

Matti Uusitupa on koulutukseltaan sisätautien erikoislääkäri sekä lääketieteen ja kirurgian tohtori. Hänet nimitettiin Kuopion yliopiston sisätautiopin dosentiksi vuonna 1984. Sen jälkeen hän on toiminut Kuopion yliopistossa sisätautien apulaisprofessorina, ravitsemustieteen professorina ja osa-aikaisena kliinisen ravitsemuksen ja aineenvaihduntasairauksien professorina sekä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kliinisen ravitsemustieteen ylilääkärinä ja johtajaylilääkärinä. Kuopion yliopiston rehtorina Uusitupa on toiminut vuodesta 2001 alkaen. Rehtorin viran ohessa Uusitupa on jatkanut aktiivisesti tutkimustyötä.

Uusitupa on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä, kuten Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman DEHKOn ohjaus- ja seurantaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2001 alkaen. Tänä syksynä hänet valittiin Suomen Sydänliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2010–2012. Hän on myös Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Lisätietoja: Rehtori Matti Uusitupa, p. 0400 615 661

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi