Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Vuoden 2009 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto Kuopioon

Aika: 12.11.2009

Hengitys- ja verenkiertoelimistön hyvä kunto voi ehkäistä dementiaa

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen tutkija Pirjo Komulainen tutkimusryhmineen voitti ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2009 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestettyyn kilpailuun osallistui 42 suomalaista liikuntalääketieteellistä tutkimusta.

Hengitys- ja verenkiertoelimistön hyvä kunto suojaa älyllisten toimintojen, erityisesti muistin, heikkenemiseltä ikääntyneessä väestössä. Pirjo Komulaisen ja tutkimusryhmän mukaan hengitys- ja verenkiertoelimistön hyvä kunto ennustaa hyvää välitöntä muistia, hyvää viivästettyä muistia ja hyvää hahmottamiskykyä kahden vuoden seuranta-aikana.

Komulaisen ryhmä tutki 57−78-vuotiaita naisia ja miehiä. Tutkittavat 1348 henkilöä osallistuivat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksessa nelivuotiseen liikuntatutkimukseen. Älyllisten toimintojen ja kestävyyskunnon yhteyksiä tutkittiin kahden vuoden seurantatutkimuksella.

Kestävyyskunnoltaan parhaimmalla kolmanneksella oli 49 % pienempi vaara työmuistin heikkenemiseen kuin kestävyyskunnoltaan heikoimmalla kolmanneksella.

Kestävyyskunnoltaan parhaimmalla kolmanneksella oli myös 46 % alentunut vaara viivästetyn muistin heikkenemiseen verrattuna heikompikuntoisiin. Välitön muisti sekä verbaalinen ja visuaalinen suorituskyky paranivat kahden vuoden aikana, viivästetty muisti ei muuttunut.

Huonon kestävyyskunnon merkitys hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien sekä mm. diabeteksen riskitekijänä tiedetään hyvin. Samat riskitekijät ovat keskeisiä myös älyllisten toimintojen heikkenemisessä ja lopulta dementian kehittymisessä. Muistin heikkenemistä pidetään varhaisimpana Alzheimerin tautia edeltävänä merkkinä.

Tutkijat toteavat, että hengitys- ja verenkiertoelimistön hyvä kunto on positiivisesti yhteydessä älylliseen toimintakykyyn ja se voi olla tärkeä tekijä ikääntyvien itsenäisyyden ja elämänlaadun turvaamisessa ja jopa dementian ehkäisyssä.

Lisätietoja:

Tiina Heinonen, Liikuntatieteellinen Seura, tiina.heinonen@lts.fi, puh. 010 778 6606

Tutkija Pirjo Komulainen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, p. 017 288 4422

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi