Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

1,34 miljoonan rahoitus uusien kuvantamismenetelmien kehittämiseksi aivotutkimukseen

Aika: 20.10.2009

Suomen Akatemian Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -ohjelmasta on myönnetty yhteensä 1,34 miljoonan euron rahoitus kahdelle Kuopion yliopiston koordinoimalle optoelektroniikan tutkimushankkeelle. Vetovastuussa hankkeista ovat professori Rashid Giniatullin ja professori Michael Courtney A.I. Virtanen -instituutin neurobiologian yksiköstä.

Professori Michael Courtneyn ryhmä tutkii proteiinien vuorovaikutusta sekä solujen viestinnän merkitystä vastasyntyneen hapettomuustiloissa ja Alzheimerin taudin malleissa. Courtneyn johtama Proteiinien toiminnan fotoninen säätely elävissä systeemeissä -tutkimushanke sai Suomen Akatemialta 820 000 euron rahoituksen. Yhteistyökumppanina on Turun Bioteknologiakeskus, joka pyrkii kehittämään menetelmiä solutoiminnan säätelemiseksi valolla ja soveltamaan niitä geenien toimintaan liittyvien hypoteesien testaamisessa. Fotoniikan keinoin voidaan tulevaisuudessa ehkä paikantaa lääkkeiden vaikutuskohteet elimistössä sellaisella tarkkuudella, jota on vaikea vielä edes kuvitella.

Professori Rashid Giniatullinin johtamassa ryhmässä tutkitaan kivun ja erityisesti migreenipäänsäryn molekulaarisia mekanismeja. Giniatullinin koordinoima tutkimushanke sai Suomen Akatemialta 520 000 euron rahoituksen. Hankkeessa sovelletaan uusia optiikan menetelmiä reaktiivisten happiradikaalien tunnistamiseksi hermo- ja tukisoluista. Nämä uudet lähestymistavat voivat tuottaa uutta tietoa aivosairauksista, kuten migreenistä ja Alzheimerin taudista. Hankkeessa on mukana professori Michael Courtneyn tutkimusryhmä sekä professori Jari Koistinahon ryhmä, joka tutkii uusien lääketieteellisten sovellusten, kuten pienimolekyyli- ja soluterapian käyttöä Alzheimerin taudin hoidossa. Yhteistyökumppaneita on myös Helsingin yliopistossa.

Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -ohjelmasta myönnettiin rahoitusta kaikkiaan 9 miljoonaa euroa. Tukea sai Kuopion yliopiston koordinoimien hankkeiden lisäksi yksitoista muuta tutkimushanketta, joiden koordinointivastuu on Joensuun ja Jyväskylän yliopistoilla, Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Teknillisellä korkeakoululla.

A.I. Virtanen -instituutti on jo pitkään ollut ei-fotonisten kuvantamismenetelmien kansallista kärkeä erityisesti niiden sovelluksissa aivotutkimukseen. Instituutissa toimii myös kansallinen Bio-NMR-keskus. Viime vuosina AIVIssa on panostettu yhä enemmän mikroskooppikuvantamiseen. Käyttöön on otettu uusi laitteisto, jonka vahvuutena on korkea suoritusteho ja erotuskyky. Rahoituksen saaneiden hankkeiden perustana on instituutin vankka asiantuntemus aivosairauksien eläinmalleista ja solujen viestinnästä .

Lisätietoja:

Professori Michael Courtney, p. 040-3553663
Professori Rashid Giniatullin, p. 040-3553665

www.uku.fi/aivi/muic 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi