Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Itä-Suomen yliopiston hallitus vauhdittaa hammaslääkärikoulutusta

Aika: 25.09.2009

Itä-Suomen yliopiston hallitus tukee vahvasti hammaslääkärikoulutuksen käynnistämistä. Hallitus valtuutti perjantaina 25. syyskuuta pitämässään kokouksessa yliopiston toimimaan aktiivisesti opetusklinikan rakentamisen vauhdittamiseksi. Lisäksi hallitus esittää opetusministeriölle, että se puolestaan ryhtyy toimiin hammaslääketieteen koulutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Hallituksen päätös vie johdonmukaisesti eteenpäin käynnissä olevaa hammaslääketieteen opetuksen ja klinikan suunnittelua. Klinikka valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin ensimmäiset opiskelijat siirtyvät kliinisen vaiheen opintoihin.

Alaltaan noin 6000 kerrosneliön rakennus on tarkoitus sijoittaa Kuopion yliopiston kampuksella Canthia-rakennuksen vieressä olevalle rakentamattomalle alueelle. Hammaslääkäreiden lisäksi klinikka tarjoaa tilat Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskeleville suuhygienisteille. Se muodostaa osan suunnitellusta ensimmäisen vaiheen kampusrakentamisesta.

Klinikan rakentamisen kustannusarvio on noin 17 miljoonaa euroa. Varustamisen ennakoidaan maksavan noin 5 miljoonaa, josta Pohjois-Savon liitto sitoutuu kustantamaan 2 miljoonaa ja Kuopion kaupunki 0,5 miljoonaa euroa.

Lainsäädäntöä koskevat muutokset ovat tärkeä muodollisuus. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen hammaslääkärikoulutuksen palauttamiseksi Kuopioon. Nyt yliopisto joutuu hakemaan koulutus- ja tutkinnonanto-oikeuksia hammaslääketieteen peruskoulutukseen, tieteelliseen jatkokoulutukseen ja erikoishammaslääkärikoulutukseen vuodesta 2010 alkaen. Tämä edellyttää säädösten muuttamista.

Koulutussuunnitelman resurssilaskelman lähtökohta on opiskelijoiden sisäänottomäärä. Koulutuksen alkaessa syksyllä 2010 aloituspaikkoja on 25, mutta määrää nostetaan 35:een vuonna 2011. Koulutus sijoittuu Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa lääketieteen laitokseen.

Yliopiston hallituksen esitys perustuu Valtioneuvoston kehyspäätökseen vuosille 2010–2013, jossa Itä-Suomen yliopistolle myönnetään varat hammaslääketieteen koulutuksen käynnistämiseksi.

Opetusministeriön rahoitus tulee aluksi hankerahoituksena ja myöhemmin uudesta laskentamallista. Lisäksi koulutukseen saadaan sosiaali- ja terveysministeriön erityisvaltionosuus.

Koulutuksen suunnitteluun on perustettu työryhmä, jota johtaa suunnitteluprofessori Jari Kellokoski. Yliopiston lisäksi työryhmässä on edustajia Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Kuopion kaupungilta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Matti Uusitupa, Kuopion yliopiston rehtori, 0400 615 661
Petteri Taalas, hallituksen puheenjohtaja, 050 5363 572

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi