Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Taxell patisteli valtiota pitämään lupauksensa yliopistoille

Aika: 03.09.2009

Valtion yliopistopolitiikan uskottavuus edellyttää, että yliopistoille annettu lupaus niihin sijoittamisesta niiden lahjoituksina saaman pääoman perusteella pitää, korosti ministeri Christoffer Taxell Kuopion yliopiston lukuvuoden avajaisissa pitämässään juhlapuheessa 3. syyskuuta.

– Allokoitaessa yhteiskunnan varoja yliopistoille niiden toiminnan tulosten ja laadun tulee olla ratkaisevassa asemassa, Taxell totesi huomauttaen, että huomattavimmat yhdelle yliopistolle kerralla osoitetut taloudelliset resurssit valtio on kuitenkin ilman kilpailua ja laadun arviointia allokoinut Aalto-yliopistolle.

– Valtion yliopistopolitiikan uskottavuus edellyttää nyt että valtiovalta – heikosta taloustilanteesta huolimatta – pysyy sitoumuksessaan sijoittaa kuhunkin yliopistoon 2,5 kertaa sen pääoman, jonka yliopisto saa lahjoituksina peruspääomaan 31.12.2010 mennessä. Tätä koskeva keräystoiminta on useimmissa, ellei kaikissa, yliopistoissa käynnistynyt vilkkaana. Liikkeellä on kuitenkin nyt huhu, jonka mukaan valtion kirstunvartija pyrkisi rajoittamaan valtion sijoitukset kaikkiin yliopistoihin yhteensä murto-osaan siitä mitä on allokoitu Aalto-yliopistolle.

– Jos tämä on toimintalinja, se herättää ainakin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, minkälaiseen korkeakoulupolitiikkaan tällainen ratkaisu perustuu? Onko luottamus osaamiseen suomalaisen tulevaisuuden rakentajana hiipunut, Taxell kyseli.

– Ja toiseksi, mitä kerrotaan niille lukuisille eri tahoille jotka ovat jo nyt sitoutuneet huomattaviin lahjoituksiin luottaen siihen että valtio sijoittaa yliopistoon 2,5 kertaa sen pääoman, jonka yliopisto saa lahjoituksina. Jos haluaisi olla provokatiivinen, voisi kysyä, eikö raha kelpaa?

Hyvänä ohjenuorana yliopistolle Taxell piti kysymystä, missä suhteessa se haluaa olla maailman paras. Priorisointi on hänen mukaansa välttämätöntä. – Pitää keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa.

Lokeroitumista pitää Taxellin mukaan yliopistoissa silti varoa. – Poikkitieteellisyys on tänään lähes muotisana. Siitä huolimatta se on tärkeää. Yhdistelemällä yllättävilläkin tavoin erilaista tietoa ja osaamista on maailman sivu luotu uutta, osaamista, ratkaisuja, tuotteita.

– Itse asiassa käsite ”universitas” korostaa nimenomaan laajaa pohjaa, eri tieteiden yhteistä forumia, Taxell tähdensi.

– Kun vuoden vaihteessa Itä-Suomen yliopisto aloittaa toimintansa, se on nimenomaan laajapohjainen yliopisto, joka edustaa universitas-ajattelua ja joka ymmärrykseni mukaan luo hyvän pohjan poikkitieteellisille ratkaisuille.

Tämä tarjoaa Taxellin mukaan mielenkiintoiset puitteet aktiivisille opiskelijoille ja hyvät edellytykset menestykselle.

Taxellin puhe on kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:
Ministeri Christoffer Taxell, 040 501 1255


 

Liitteet:

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi