Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Ergonomiakoulutus tuki työolojen kehittämistä Itellassa

Aika: 14.08.2009

Itella Oyj on hyödyntänyt onnistuneesti Kuopion Avoimen yliopiston Ergonetti-opintokokonaisuutta ergonomian kehittämiseksi toimipisteissään eri puolilla Suomea. Itellan suunnittelijoiden ryhmä suoritti kahdessa vuodessa verkko-opintoina ergonomian perusopinnot ja toteutti niiden aikana lähes 200 konkreettista toimenpidettä työpaikkansa ergonomian parantamiseksi. Ryhmän mielestä Ergonetti tarjosi oivallisia välineitä työolojen ja työyhteisön kehittämiseen.

Viisitoista Itellan suunnittelijaa sai Ergonetti-opinnot päätökseen tänä kesänä. Työn ohessa suoritettujen opintojen aikana opiskelijat toteuttivat työpaikoillaan kehittämistoimia. Esimerkiksi valaistusta ja ilmanvaihtoa parannettiin, palaverikäytäntöjä selkeytettiin ja lajitteluhyllyjä kavennettiin. Palautteen perusteella muutokset ovat parantaneet työntekijöiden sitoutumista työpaikkansa kehittämiseen ja lisänneet työtyytyväisyyttä. Myös työpaikkojen ilmapiiri on tullut myönteisemmäksi. Muutosten avulla työstä aiheutuvaa haitallista kuormitusta on voitu vähentää ja työn ja työympäristön turvallisuus on parantunut. Nämä lisäävät työn laatua sekä tuloksellisuutta.

Ergonetti - ergonomian opinnot verkossa

Ergonetti on Kuopion Avoimen yliopiston ergonomian perusopintokokonaisuus, joka suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Ergonetissä opitaan arvioimaan ja kehittämään työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä edistämään työntekijöiden hyvinvointia. Opiskelu on käytännönläheistä ja opittua voi soveltaa suoraan omaan työyhteisöön. Nelivaiheisen kehittämissyklin aikana analysoidaan ensin nykytilanne työpaikalla tehtävin selvityksin ja mittauksin. Työpaikalla esitellään tulokset ja valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Oppimateriaalista opiskelija etsii kehittämistoimille perustaa. Lopuksi työpaikalle laaditaan kehittämissuunnitelma.

Oman työpaikan kehittäminen motivoi

Työhyvinvointipäälliköt Pirjo Talvela-Blomqvist ja Jyri-Jukka Laitinen Itellasta kertovat, että ergonomiaosaamisen vahvistaminen on keskeinen osa yritykselle tärkeää työhyvinvoinnin kehittämistä. Sen tarve on entistä ilmeisempi työympäristöjen ja -menetelmien muuttuessa. Esimerkiksi uuden sukupolven lajittelukoneiden työtehtävät ja erilaisilla ajoneuvoilla suoritettavat jakelutehtävät ovat vaatineet kehittämistyöhön ergonomianäkemystä. – Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleistyminen ja henkilöstön ikääntyminen olivat myös syitä panostaa koulutukseen.

Itellan suunnittelijat olivat opintokokonaisuuteen erittäin tyytyväisiä. Oppimistehtävien toteuttaminen omalla työpaikalla koettiin erityisen motivoivaksi ja myös työpaikat olivat kehittämisestä kiinnostuneita ja sitoutuivat siihen. – Koulutus antoi paljon uutta tietoa sekä aktiivisia, uuden näkökulman omaavia suunnittelijoita, jotka jakavat ergonomianäkökulmaa koko organisaatioon.

– Itellalta saatu palaute osoittaa, että Ergonetti soveltuu sellaisenaan esimerkiksi työpaikan sisällä toteutettavaksi koulutukseksi ja työpaikan ergonomian kehittämisen apuvälineeksi, toteaa suunnittelija Merja Mäkitalo Kuopion Avoimesta yliopistosta.

Ergonetti-opinnot soveltuvat kaikille kiinnostuneille, koska pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Toisaalta ne sopivat laaja-alaisuutensa vuoksi hyvin myös täydennyskoulutukseksi ergonomian parissa toimiville. Tähän asti opintoihin on osallistunut jo noin 1500 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa myös ergonomian aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja hakea sen jälkeen avoimen väylän kautta terveystieteiden maisteriopintoihin Kuopion yliopistoon.

– Etenkin näin laman ja työttömyyden aikana opiskelu ammattitaidon ja työyhteisötaitojen kehittämiseksi on järkevää, Mäkitalo lisää. Työnantajat voisivat hänen mielestään laajemminkin tukea työntekijöiden opiskeluintoa vaikkapa kustantamalla opintomaksuja.

Lisätietoja:

Suunnittelija Merja Mäkitalo, Kuopion yliopisto, Avoin yliopisto, p. 040 355 3387, merja.makitalo(at)uku.fi

Ergonomian yliassistentti Susanna Järvelin, Kuopion yliopisto, p. 040 355 3111, susanna.jarvelin(at)uku.fi

Työhyvinvointipäällikkö Jyri-Jukka Laitinen, Itella Viestinvälitys, p. 0405283394 , jyri-jukka.laitinen@itella.com (Suunnittelijoiden ergonomiakoulutus)
Työhyvinvointipäällikkö Pirjo Talvela-Blomqvist, Itella-konserni, p. 050 526 4781, pirjo.talvela-blomqvist@itella.com (Itellan ergonomiatoiminta)

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi