Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Terveydenhuollon ammattilaisille tukea osaamisen päivittämiseen tupakasta vieroituksessa

Aika: 13.08.2009

Savuttomuuden edistäminen on terveydenhuollon ammattilaisille ajankohtainen haaste. KYS-erityisvastuualueella työskentelevillä on tänä syksynä oiva tilaisuus päivittää valmiuksiaan tupakoinnin lopettamisen tukemisessa. Kanerva-KASTE-hanke tukee alueen terveydenhuoltohenkilöstön osallistumista Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tupakka-aiheiseen koulutukseen maksamalla puolet osallistumismaksusta.

Kuopion yliopisto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehittänyt Käypä hoito -suositukseen perustuvan Tehoa tupakasta vieroitukseen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuuden, joka koostuu itseopiskelumateriaalista verkossa ja yhdestä lähiopiskelupäivästä. Tupakastavieroituskoulutusta järjestetään jo monien yliopistojen perusopetuksessa esimerkiksi farmasian ja lääketieteen koulutusohjelmissa sekä useiden ammattikorkeakoulujen terveydenhuollon opetuksessa. Nyt sama koulutus on muokattu ammattilaisten täydennyskoulutukseksi, jossa painotetaan enemmän muun muassa motivoivaa haastattelua ja muutosvaihemallia sekä hoitoketjujen luomista omille alueille.

Koulutuksen tavoitteena on luoda tupakasta vieroitukseen toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto, painottaa hoitoketjun merkitystä tupakasta vieroituksessa, syventää tietoa ja ymmärrystä tupakan terveysvaikutuksista ja omasta ammatillisesta roolista sekä mahdollisuuksista tupakoinnin lopettamisen tukemisessa. Koulutuksessa omaksutaan motivoivan haastattelun tekniikka käytännön välineeksi tupakasta vieroittumisen tukemisessa.

Koulutus on tarkoitettu tupakasta vieroituksen kanssa tekemisissä oleville terveydenhuollon ammattilaisille, kuten lääkäreille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille sekä apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle. Koulutukseen tavoitellaan osallistujia terveydenhuollon eri sektoreilta moniammatillisen verkoston ja paikallisen hoitoketjun luomiseksi. Yhteistyöverkostojen syntymistä pyritään edistämään myös käyttämällä lähipäivien luennoitsijoina paikallisia tupakasta vieroituksen ammattilaisia.

Tänä syksynä järjestettävä koulutus toteutetaan KYS-erityisvastuualueen eli Pohjois-, Etelä- ja Itä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirien terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus alkaa aiheeseen perehdyttävällä verkko-osuudella 2. syyskuuta ja koulutukseen kuuluva lähipäivä järjestetään syyskuun lopulla Mikkelissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy 19. elokuuta. Koulutuksen esite on liitteenä.

Kouluttautumista tukeva Kanerva-KASTE-hanke on sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan liittyvä KYS-erityisvastuualueen viiden sairaanhoitopiirin kansansairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon hanke. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Koulutusta on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa myös muilla alueilla, tarvittaessa räätälöitynä tilauskoulutuksena.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Suunnittelija, proviisori Outi Pirinen, outi.pirinen@uku.fi tai p. 040 738 2448

Tehoa tupakasta vieroitukseen terveydenhuollossa-koulutus

Koulutuskokonaisuuden verkkosivut

 

Liitteet:

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi