Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Itä-Suomen yliopisto valitsi 10 tutkijatohtoria

Aika: 22.06.2009

Itä-Suomen yliopiston johtoryhmä on valinnut 10 kaksivuotista tutkijatohtoria. Valitut tutkijat ja tutkimusryhmät edustavat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen painoaloja tai nousevia aloja.

Filosofisen tiedekunnan tutkijatohtoreiksi valittiin Leena Kolehmainen ja Helka Riionheimo. Kolehmainen on saksan kielen ja sen kääntämisen tutkija, Riionheimo suomen ja sen sukukielten tutkija. Molemmat ovat saaneet valtakunnallisia tunnustuspalkintoja väitöskirjatutkimuksistaan. Heidän hankkeensa sijoittuvat yhden Itä-Suomen yliopiston nousevan alan eli kielten ja kulttuurien monitieteisen tutkimuksen piiriin; Riionheimon tutkimus liittyy myös rajan ja Venäjän painoalaan.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkijatohtoreiksi valittiin Petro Julkunen ja Antti Kilpeläinen sekä Jukka Jurvelinin ja Jari Turusen tutkijaryhmä.

Petro Julkusen tutkimus sijoittuu lääketieteellisen ja laskennallisen fysiikan painoalalle. Antti Kilpeläinen edustaa Itä-Suomen yliopiston painoalaa, joka on ilmastonmuutos, metsäkekosysteemi ja bioenergia. Tutkimukseen ja julkaisemiseen liittyvien ansioiden ohella molemmat tutkijat ovat osoittautuneet myös aktiivisiksi opinnäytetöiden ohjaajiksi.

Jukka Jurvelinin Jari Turusen ryhmän tutkimus liittyy Itä-Suomen yliopiston painoaloihin fotoniikka sekä lääketieteellinen ja laskennallinen fysiikka. Hanke tukee erinomaisesti yliopiston strategiaa, sillä se yhdistää molempien kampusten keskeistä osaamista. Asialla olevat tutkijaryhmät ovat aloillaan erittäin päteviä, ja ne tarjoavat hakkeeseen palkattavalle tutkijatohtorille erinomaisen mahdollisuuden pätevöityä kansainvälisesti tunnetuissa ryhmissä.

Terveystieteiden tiedekunnan tutkijatohtoreiksi valittiin Riikka Immonen ja Topi Korhonen sekä Miia Kivipellon tutkimusryhmä.

Riikka Immosen aivosairauksien kuvantamiseen liittyvä tutkimus yhdistää painoaloihin kuluvan lääketieteellisen fysiikan ja nouseviin aloihin kuuluvan biolääketieteellisen kuvantamisen.

Topi Korhonen lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluvassa tutkimuksessa sovelletaan laskennallista mallitusta sydämen toiminnan tutkimukseen. Se on menetelmällisesti uusi, moderni ja erittäin mielenkiintoinen lähestymistapa alan tutkimuksessa.

Miia Kivipellon tutkimusryhmällä on vahvat näytöt ja erittäin hyvät kansalliset ja kansainväliset yhteistyösuhteet. Ryhmän edistää yliopiston keskeisen painoalan, neurotieteiden kehittymistä ja jatkuvuutta.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tutkijatohtoreiksi valittiin Kaisa Raitio ja Mari Ristolainen.

Kaisa Raitio tutkii integroivaa metsien hallintaa Suomessa ja Ruotsissa, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävä ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä teema. Monitieteisyytensä vuoksi tutkimus sivuaa useita yliopiston tutkimuksen painoaloja: yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, kansainvälinen oikeustutkimus ja metsäsuunnittelu.

Mari Ristolainen on luova, rohkea ja tulevaisuusorientoitunut. Virtuaalisia rajoja tutkiva hanke sijoittuu rajat ja Venäjä -painoalalle. Tutkija on osaava ja aktiivinen toimija kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Tutkijatohtoreiden lisäksi kokouksessa päätettiin Kuopion yliopiston kaksivuotisesta erillisrahoituksesta Janne Martikaisen ja Juha Turusen tutkimusryhmälle. Kyseessä nuori aktiivinen tutkimusryhmä, joka on keskeisessä roolissa hoidon vaikuttavuuden arvioinnin tutkimuksen kehittämisessä Itä-Suomen yliopistossa.


 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi