Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Vain puolet lääkevaihdon piiriin kuuluvista lääkevalmisteista on kaupan Suomessa

Aika: 22.06.2009

Lääkeyritykset ovat tuoneet vain noin puolet lääkevaihdon piiriin kuuluvista lääkevalmisteista Suomen lääkemarkkinoille. Kaupan olevien lääkevalmisteiden suhteellinen osuus on pienentynyt lääkevaihdon alusta, jolloin lääkevaihdon piiriin kuuluvista valmisteista oli kaupan 66 prosenttia. Tällä hetkellä markkinoilla on kuitenkin enemmän vaihtokelpoisia lääkevalmisteita kuin lääkevaihdon alussa.

Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suuri osa vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon valmisteista oli kaupan Suomessa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä eli 1.10.−31.12.2008. Kaupanolotilannetta tarkasteltiin erityisesti kulutetuimmissa ja tukkumyynniltään suurimmissa lääkeryhmissä Suomessa. Luettelo sisälsi yhteensä 3 223 lääkevalmistetta. Tutkimus on julkaistu Lääkelaitoksen julkaisun TABUn uusimmassa numerossa.

Tutkimuksen kohteena olevan vaihtokelpoisten valmisteiden luettelon 3 223 lääkevalmisteesta vain 52 prosenttia oli kaupan Suomessa. Luettelo sisälsi vaihtokelpoisia valmisteita eniten, yleensä useita satoja, lääkeryhmissä, jotka ovat myös kulutetuimpia ja myydyimpiä Suomessa. Näitä lääkeryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, ruuansulatuselinten ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Suurista lääkevalmistemääristä huolimatta kulutetuimmissa ja myydyimmissä ryhmissä valmisteista yleensä vain puolet tai alle puolet oli todella kaupan ja potilaiden saatavilla Suomessa.

Eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen lääkevalmisteiden kaupanolossa oli myös huomattavia vaihteluja. Esimerkiksi diabeteslääkkeistä, joita oli yhteensä 326, vain 22 prosenttia oli tuotu markkinoille Suomessa. Vastaavasti diureeteista, joita oli yhteensä 25, markkinoille oli tuotu 92 prosenttia. Yleinen huomio oli myös, että lääkeryhmissä, joissa valmisteita oli tuotu kauppaan suhteellisesti eniten, vaihtokelpoisia valmisteita kokonaisuudessaan oli usein vain muutamia tai muutamia kymmeniä. Nämä ryhmät olivat myös kulutukseltaan ja myynniltään lähes poikkeuksetta huomattavasti pienempiä kuin kulutetuimmat ja myydyimmät ryhmät.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön 1.4.2003. Lääkevaihto velvoittaa apteekin vaihtamaan reseptiin kirjoitetun lääkevaihdon piiriin kuuluvan lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan valmisteeseen, ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa. Lääkevaihdon tavoitteena oli hillitä lääkekustannusten kasvua, ja se on jo tuonut satojen miljoonien säästöt yhteiskunnalle ja potilaille.

Lääkevaihdon piiriin kuuluvat lääkevalmisteet on sisällytetty luetteloon vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Luettelo sisältää kaikki lääkevalmisteet, joilla on myyntilupa Suomessa, ja jotka täyttävät vaihtokelpoisuuden kriteerit. Lääkevalmisteita pidetään vaihtokelpoisina, kun ne sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta yhtä suuren määrän, ovat samassa lääkemuodossa ja niiden biologinen samanarvoisuus on osoitettu. Lisäksi niiden tulee kuulua lääkeryhmään, jossa vaihto voidaan turvallisesti tehdä. Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloa ylläpitää Lääkelaitos. Luettelo päivitetään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2009 alussa lääkevaihdon piiriin kuului 42 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että Suomen lääkemarkkinoita ei koeta tarpeeksi kiinnostavina, kun ei kaikkia myyntiluvallisia lääkevalmisteita tuoda markkinoille. Suomen suhteellisen pienet lääkemarkkinat, kansallinen kieli sekä kilpailun kiristyminen ja lääkkeiden hintojen alentuminen Suomessa voivat heikentää lääkeyritysten kiinnostusta. Jos näitä valmisteita tuotaisiin enemmän markkinoille, se voisi parantaa lääkevalmisteiden saatavuutta ja lisätä hintakilpailua lääkevalmisteiden välillä. Lisääntynyt hintakilpailu taas voisi tuoda enemmän säästöjä yhteiskunnalle ja potilaille.

Tutkimukseen osallistuivat farmaseuttiopiskelija Laura Korkeamäki, tutkija, proviisori Johanna Timonen ja assistentti, proviisori Reeta Heikkilä Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitokselta.

Lisätietoja:
Tutkija, proviisori Johanna Timonen, 040 355 2497, johanna.timonen@uku.fi
Assistentti, proviisori Reeta Heikkilä, 040 355 3329, reeta.heikkila@uku.fi

Linkki sähköiseen versioon

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi