Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Palkintoja neurotieteiden tutkijoille

Aika: 13.06.2009

Kuopion yliopiston aivotutkimuskeskuksen julkaisupalkinto nuorelle tutkijalle

Kuopion yliopiston aivotutkimuskeskus jakaa vuosittain kannustuspalkinnon nuorelle tutkijalle parhaasta Kuopion yliopiston piirissä kuluneena vuonna tuotetusta neurotieteen alan julkaisusta. Tänä vuonna jaettiin kaksi palkintoa, toinen prekliinisen perustutkimuksen, toinen kliinisen tutkimuksen piiristä. Palkinnot luovutettiin Kuopion kansainvälisen Alzheimer-kokouksen yhteydessä 13. kesäkuuta.

Vuoden 2008 parhaan kliinisen neurotieteen julkaisun palkinto myönnettiin neurokirurgi Ville Leinoselle artikkelista ”Leinonen V, Alafuzoff I, Aalto S, Suotunen T, Savolainen S, Någren K, Tapiola T, Pirttilä T, Rinne J, Jääskeläinen JE, Soininen H, Rinne JO. Assessment of beta-amyloid in a frontal cortical brain biopsy specimen and by positron emission tomography with carbon 11-labeled Pittsburgh Compound B.”, joka julkaistiin erittäin arvostetussa Archives of Neurology -lehdessä. Alzheimerin taudin diagnostiikan ja lääkevasteen seurannan kannalta tämän hetken kuumin kysymys on löytää keino mitata itse taudin taustalla olevaa proteiiniaineenvaihdunnan häiriötä mahdollisimman kajoamattomalla menetelmällä. Tässä suhteessa erittäin lupaava menetelmä on positroniemissiotomografia (PET) uudella PIB-yhdisteellä, joka sitoutuu valikoivasti Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvään beeta-amyloidiproteiiniin. Tarvitaan kuitenkin varmistus siitä, että PET-kuvauksen antama signaali todella vastaa aivoihin kertyviä amyloidiplakkeja. Tässä työssä tutkittiin 10 potilasta, joille oli vesipääepäilyn vuoksi tehty aivokammion paineenmittaus ja samassa yhteydessä otettu aivokudospala näytteeksi. Potilaille tehtiin PET-kuvaus PIB-yhdisteellä. Tämä ainutlaatuinen tutkimusyhdistelmä antoi mahdollisuuden verrata PET-kuvaustulosta elävistä aivoista otetun kudosnäytteen antamaan tietoon aivopatologiasta. Potilaista kuudella löytyi amyloidiplakkeja kudosnäytteestä, ja näillä amyloidiplakkien määrä korreloi erittäin selvästi PIB-signaalin voimakkuuden kanssa. Löydös on tärkeä vahvistus PIB-PET -tutkimuksen kyvystä paljastaa amyloidin kertyminen aivoihin.

Vuoden 2008 parhaan perusneurotieteellisen julkaisun palkinto myönnettiin fil.maist. Rimante Minkevicienelle artikkelista ”Minkeviciene R, Ihalainen J, Malm T, Matilainen O, Keksa-Goldsteine V, Goldsteins G, Iivonen H, Leguit N, Glennon J, Koistinaho J, Banerjee P, Tanila H Age-related decrease in stimulated glutamate release and vesicular glutamate transporters in APP/PS1 transgenic and wild-type mice”, joka julkaistiin neurokemian johtavassa lehdessä Journal of Neurochemistry. Tässä työssä selvitettiin Alzheimerin taudin kokeellisessa hiirimallissa miten amyloidipatologia aivoissa vaikuttaa aivojen tärkeimmän välittäjäaineen, glutamaatin, vapautumiselle lepotilassa ja aivojen sähköisen aktivoitumisen yhteydessä. Nuorilla hiirillä alkava amyloidipatologia ei muuttanut glutamaatin pitoisuuksia, mutta vanhoilla siirtogeenisillä hiirillä, joilla amyloidipatologia oli täysin kehittynyt, hermosolujen aktivaatio ei enää nostanut glutamaatin pitoisuuksia lepotilaan verrattuna. Tämä hermovälityksen häiriö ajoittui samaa ikähaarukkaan, jossa hiirillä ilmenee oppimis- ja muistivaikeuksia. Löydös auttaa ymmärtämään niitä mekanismeja, joiden kautta aivojen proteiiniaineenvaihdunnan häiriö johtaa Alzheimerin taudin tärkeimpään oireeseen, lähimuistin heikkenemiseen.

Lisätietoja:

Professori Heikki Tanila, Kuopion yliopisto, p. 040-3552084, heikki.tanila@uku.fi

LT Ville Leinonen, p. 044 717 2303, ville.leinonen@kuh.fi

FM Rimante Minkeviciene, p. 040 355 2498, rimante.minkeviciene@uku.fi

Suomen Alzheimer-tutkimusseura jakoi apurahoja

Suomen Alzheimer-tutkimusseura on vuonna 1997 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää muistihäiriöiden ja dementian, erityisesti Alzheimerin taudin tieteellistä tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa sekä lisätä jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja ja edistää alan koulutusta Suomessa.

Seura jakaa säännöllisesti apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille. Tänä vuonna 2500 euron suuruiset apurahat saivat LL Nora Scheinin Turusta ja LK Anna-Lotta Kaivorinne Oulusta. Palkinnot luovutettiin Kuopion kansainvälisen Alzheimer-kokouksen yhteydessä 13. kesäkuuta.

LL Nora Scheinin toimii professori Juha Rinteen tutkimusryhmässä Turun Pet-keskuksessa. Hän on kehittänyt uutta kuvantamismenetelmää, joka mahdollistaa Alzheimerin tautiin liittyvien aivojen amyloidikertymien osoittamisen. LK Anna-Lotta Kaivorinne toimii dosentti Anne Remeksen tutkimusryhmässä Oulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät muistisairauksien geneettisen taustan selvittämiseen.

Liitteinä Suomen Alzheimer-tutkimusseuran tiedotteet apurahojan saajista.


 

Liitteet:

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi