Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Uusia menetelmiä vanhusten lonkkamurtumariskin arviointiin

Aika: 11.06.2009

Oulun, Kuopion ja Jyväskylän yliopistojen yhteishankkeesssa kehitettiin uusia röntgen- ja ultraäänimenetelmiä lonkkamurtumariskin arviointiin. Tutkimusta rahoitettiin Tekesin Finnwell -ohjelmasta. Kolmen yliopiston lisäksi tutkimukseen osallistuivat Oulun Diakonissalaitos ja yhdeksän suomalaista terveysteknologiayritystä.

Tutkimuksen oululainen osahanke osoitti, että luun tiheyden mittaus, johon osteoporoosin diagnoosi tällä hetkellä perustuu, kykenee ennustamaan vain ison sarvennoisen murtumat. Uudella, perinteiseen röntenkuvaukseen perustuvalla menetelmällä voidaan tunnistaa ne henkilöt, joilla on lisääntynyt riski saada reisiluun kaulan murtuma. Tavoitteena on, että uusi seulontamenetelmä saataisiin tulevaisuudessa käyttöön terveyskeskustasolla tehtävään lonkkamurtumariskin arviointiin ja riskiryhmien seulontaan. Tutkimus osoitti myös, että elinikäinen liikunta on tärkeää erityisesti reisiluun kaulan murtumien ehkäisyssä.

Tutkimuksessa kehitettiin röntgenmenetelmän ohella uusia ultraäänimenetelmiä, joiden avulla on mahdollista mitata luuston tila luotettavasti. Kuopion yliopiston hankkeessa kehitettävän menetelmän toimivuus testattiin sekä kokeellisesti että laskennallisesti. Tutkimuksen aikana saatu tieto vahvisti myös aikaisempaa käsitystä ultraäänen soveltuvuudesta osteoporoosidiagnostiikkaan. Menetelmä voi antaa entistä luotettavamman ennusteen murtumariskistä silloin, kun se yhdistetään muihin riskitekijöihin.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa kehitettiin uusi ultraäänilaite, joka osoittautui osteoporoosin diagnosoinnissa paremmaksi kuin aiemmat ultraäänilaitteet. Uusi laite on tarkoitus kaupallistaa yrityskumppaneiden toimesta. Myös fysioakustisessa tuolissa annetulla matalataajuisella ääniaaltohoidolla oli positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden tutkittavien liikkumiskykyyn ja luun aineenvaihduntaan.

Vanhusten lonkkamurtumat ovat lisääntyneet nopeasti. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 7000 lonkkamurtumaa, joiden hoidosta aiheutuvat kustannukset ovat lähes 150 miljoona euroa vuodessa. Lonkkamurtuman seurauksena moni menettää itsenäisen toimintakykynä ja joka viides kuolee vuoden kuluessa murtumasta. Murtumariskin arviointi perustuu nykyisin osteoporoosin diagnosointiin luun tiheyden mittauksella. Yli puolet kaikista murtumista tapahtuu kuitenkin henkilöille, joilla ei todeta osteoporoosia. Uusia menetelmiä tarvitaan entistä yksilöllisempään hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan.

Lisätietoja:

Professori Timo Jämsä, Oulun yliopisto, puh. (08) 537 5011, gsm 040 765 2511

Professori Jukka Jurvelin, Kuopion yliopisto, puh. 020 787 2104, gsm 040 353 9282

Professori Sulin Cheng, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 260 2091, gsm 040 558 0209

Kalevi Virta, FinnWell -ohjelmapäällikkö, gsm 044 551 5602

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi