Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Ympäristöinformatiikka energiatehokkaan, terveellisen asumisen ja kansallisen turvallisuuden tukena

Aika: 08.06.2009

Kuopion yliopiston ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä on vahvasti mukana asumisen energiatehokkuuteen ja terveellisyyteen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvässä tutkimuksessa.

Ympäristötieteen laitoksen hiljattain käynnistyneen ”Asumisterveyden ja energiatehokkuuden monitorointijärjestelmän kaupallistaminen” (AsTEKa) -projektin tavoitteena on asumisen energiatehokkuutta ja terveellisyyttä parantavan monitorointipalvelun pilotointi ja kaupallistaminen. Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmaan kuuluva projekti toteutetaan 1.5.2009 - 31.12.2010 välisenä aikana ja sille on myönnetty rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Kaupallistettavan informaatiopalvelun ensimmäinen pilotti rakennetaan ja esitellään Kuopion asuntomessuilla 2010. Projektissa kehitetään palvelualusta, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sensorien tai muiden mittausratkaisujen testaamiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Palvelun potentiaalisia asiakkaita ovat kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja kiinteistöhuoltoyhtiöt. Lisäksi projektissa pyritään verkottamaan tutkimus- ja yritystoimintaa, joka tähtää uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen ympäristö- ja energia-aloilla.

Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä on mukana myös seuraavissa asumisen energiatehokkuuteen ja terveellisyyteen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

TERTU-projekti, 2008-2010. Tavoitteena on välittää ympäristö- ja asumisterveystutkimuksen sekä siihen liittyvien teknologioiden kehitys- ja testaustulokset ja uudet toimintatavat välittömästi alan toimijoille. Teemoina ovat terveellinen rakentaminen, asumisen terveysvaikutusten selvittäminen, energiatehokkuus ja taloteknisten järjestelmien kehittäminen. Projektiin liittyy myös kahden pilottikohteen rakentaminen Kuopion saaristokaupunkiin, joissa mitataan asumisterveyteen liittyviä parametreja laajasti sekä kampanjaluonteisesti että jatkuvatoimisesti. Kuopion yliopiston ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän roolina on kiinteistöstä mitattavan tiedon hallinta, analysointi ja jalostaminen eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Projektia koordinoi Kuopio Innovation Oy.

ASEMO-projekti, 2008-2010. Tavoitteena on kehittää asukkaille, asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöpalveluille asumisen energiatehokkuutta sekä turvallisuutta seuraava monitorointipalvelu. Monitorointi koskee energian, veden ja kaukolämmön kulutusta, jätehuoltoa ja kulunseurantaa sekä näiden parametrien yhdistelmiä. Hankkeen tuloksena syntyy palvelumalli asumisen energiatehokkuuden ja turvallisuuden etäseurantaan. Ympäristöinformatiikan roolina on kehittää energiatehokkuuteen liittyvän mittaustiedon jalostamismenetelmiä ja sovelluksia. Projektia koordinoi Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus ja Kuopion yliopisto toimii projektissa alihankkijan roolissa.

ENETE-projekti (TEKES/Kestävä yhdyskunta), 2008-2010. Energiayhtiöt ja niiden palvelujentuottajayritykset ovat avainasemassa yhdyskuntien energiatehokkuuden kehittämisessä, koska ne hallitsevat koko energiaketjua primäärienergiasta loppukäyttäjän asiakasrajapintaan saakka. Tutkimushankkeessa kehitetään tähän ketjuun liiketoimintamalleja ja palvelukonsepteja, jotka luovat energiankäytön tehostamisen liiketoiminnalle sekä uusiutuvien energialähteiden laajemmalle käytölle ansaintalogiikan. Kohderyhmänä on energian jakeluyhtiöiden asiakaskunta, joka kattaa käytännössä kotitaloudet, palvelusektorin, julkisen sektorin rakennukset sekä pkt-teollisuutta. Energiayhtiöt ovat tällä hetkellä laajentamassa voimakkaasti tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin integroituja energiamittausten kaukoluentajärjestelmiä. Tämä luo kokonaan uudenlaiset mahdollisuudet energiankäytön energiatehokkaalle ohjaukselle, energiansäästökohteiden tunnistamiselle ja myös erilaisten energiatehokkuutta edistävien teknisten ratkaisujen laajamittaiselle toteuttamiselle. Projektia koordinoi Teknillinen Korkeakoulu.

ToMoVaKe-projekti (TEKES/Turvallisuus), 2008-2010. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta, joka tukee turvallisuusalan ja ympäristömonitorointiin liittyvien yritysten tuotekehitystoimintaa ja tuotteiden kaupallistamista sekä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Kehitysalusta tulee myös mahdollistamaan alaan liittyvien erillisten tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden syntymisen. Hankkeessa kehitettävän alustan avulla rakennetaan ja kehitetään ympäristömonitoroinnin ratkaisuja ja palveluita, joita voidaan soveltaa sekä siviili- että sotilasturvallisuuden tarpeisiin. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Mika Sillanpää Kuopion yliopistosta.

Lisätietoja:
Professori Mikko Kolehmainen, TkT
Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos
Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä
p. 044 290 2637, mikko.kolehmainen@uku.fi
www.uku.fi/envi

Projektipäällikkö Jukka-Pekka Skön, DI
Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos
Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä
p. 040 355 3688, jukka-pekka.skon@uku.fi
www.uku.fi/envi

Projektipäällikkö Teemu Räsänen, DI
Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos
Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä
p. 044 716 2337, teemu.rasanen@uku.fi
www.uku.fi/envi


 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi