Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Virtukampuksesta tehoa ja mielekkyyttä verkkotyöskentelyyn

Aika: 12.05.2009

Itä-Suomen yliopisto 2010
Joensuun yliopisto
Kuopion yliopisto


Virtukampuksesta tehoa ja mielekkyyttä verkkotyöskentelyyn

Miten ja mihin käytämme verkkoa? Kenet kohtaamme verkossa? Miksi pitää verkostoitua, ja onko se edes mahdollista?

- Etsimme verkon ja sosiaalisen median työkalujen hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, kertoo Virtukampus-hankkeen projektipäällikkö Sari Tervonen. - Työskentelemme yhdessä käytännön tekijöiden, kuten aikuisopiskelijoiden, lähiesimiesten, tutkijoiden, yritysten edustajien, suunnittelijoiden ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa, Tervonen jatkaa.

Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen hallinnoimassa hankkeessa tarjotaan monipuolista koulutusta laajalle kohderyhmälle yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Virtukampus-koulutuksia järjestetään Joensuun ja Kuopion yliopistojen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Kuopion kaupungin yläkoulujen ja lukioiden opettajille. Opettajia ja henkilökuntaa koulutetaan käyttämään sosiaalisen median työkaluja ja muita verkkoresursseja. Koulutusten rinnalla hankkeessa suunnitellaan sähköinen toimintaympäristö, jossa opettajien ja opiskelijoiden on helppo työskennellä.

Koulutuksiin osallistuneiden opettajien mielestä kahden tunnin työpajat ovat hyviä ja tehokkaita tietopaketteja sosiaalisen median työkaluista, kuten blogista, wikistä tai verkkoyhteisöistä. Työpajoissa opettajat ovat saaneet kattavan yleiskatsauksen eri vaihtoehdoista. Työpajojen jälkeen opettajat voivat syventää osaamistaan pidemmillä opintojaksoilla.

Jotta opettajien ja muiden käytännön toimijoiden osaamista voidaan kartoittaa ja ottaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan huomioon, Virtukampus-hankkeessa on mukana viisi pilottia. - Pilotit lähestyvät verkon ja sosiaalisen median ratkaisuja hyvin erilaisista näkökulmista. Näin saamme laaja-alaisesti tietoa siitä, miten verkkoresursseja tällä hetkellä hyödynnetään ja mitä tarpeita toimijoilla on. Voimme hyödyntää tätä tietoa, kun suunnittelemme kaikkia käyttäjäryhmiä palvelevaa toimintaympäristöä, kertoo kehittämispäällikkö Ilkka Kukkonen, joka vastaa toimintaympäristön kehittämisestä.

Suunnittelijat Tiina Pyrstöjärvi ja Ensio Lappalainen Kuopion yliopiston Avoimesta yliopistosta ovat erittäin kiinnostuneita sosiaalisen median työkalujen ja ympäristöjen käytön mahdollisuuksista aikuiskoulutuksessa. Virtuaaliset tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut aikuisopiskelijan tukena -pilotin vastuuhenkilönä Pyrstöjärvi on tutustunut työkaluihin sosiaalisen median työpajoissa, ja Second Life -koulutuksessa hän perehtyy virtuaalimaailman mahdollisuuksiin. Ensio Lappalainen on osallistunut muun muassa seminaareihin etäyhteyksien kautta, ja samalla hän arvioi niiden käytön mahdollisuuksia Lähiesimiehenä virtuaalitiimissä -pilotissaan.

Virtukampus-hanketta (2008-2010) rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sari Tervonen
sari.tervonen@uku.fi
044 716 3628
Kuopion yliopisto, oppimiskeskus

virtukampus.fi 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi