Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Kuopion yliopistoon entistä enemmän hakijoita

Aika: 08.05.2009

Kuopion yliopistoon oli kesän päävalinnoissa alustavien tietojen mukaan 3744 hakijaa eli yli 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Määrä kasvoi 655 hakijalla. Uusia opiskelijoita otetaan yhteensä noin 950, joten hakijoista joka neljäs saa opiskelupaikan.

Osasyynä hakijamäärän kasvuun on yliopistojen valtakunnallisen sähköisen yhteishaun käyttöönotto. Sähköinen yhteishaku päävalinnoissa päättyi 30. huhtikuuta. Opetushallituksen tilastojen mukaan sähköinen haku lisäsi hakijamääriä valtakunnallisesti noin 16 prosentilla. Kuopion yliopiston päävalintojen hakijamäärä kasvoi alustavien tietojen mukaan edellisvuodesta noin 21 prosenttia, mutta lukuun sisältyy joidenkin koulutusten osalta toissijaisia hakijoita.

Sähköinen haku todennäköisesti vaikutti erityisesti Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan hakijamäärään, joka kasvoi edellisestä vuodesta lähes 40 prosentilla. Hakijoita oli 888. Hakijoita saattoi houkutella hakemisen helppous ja koulutustarjontatietojen aikaisempaa helpompi saatavuus suoraan sähköisestä järjestelmästä. Biotieteiden, fysiikan, teknis-luonnontieteellisen ja ympäristötieteen koulutusohjelmiin voi osa ylioppilaista päästä pelkän hakemuksen perusteella osallistumatta valintakokeeseen.

Lääketieteelliseen ennätysmäärä hakijoita

Lääketieteellisessä tiedekunnassa hakijoita oli enemmän kuin koskaan sitten lääketieteen koulutuksen alkamisen vuonna 1972. Hakijamäärä kasvoi edellisen vuoden 758 hakijasta 833 hakijaan. Muista tiedekunnan pääaineista ravitsemustieteen hakijamäärä kasvoi vieläkin enemmän, viime vuoden 123 hakijasta tämän vuoden 209 hakijaan. Terveystieteisiin eli ergonomiaan, kansanterveystieteeseen ja liikuntalääketieteeseen hakemuksia saapui kaikkiaan 109, kun määrä edellisenä vuonna oli 52.

Kiinnostus kauppatieteisiin oli edellisen vuoden tasoa. Hakemusten määrä tosin nousi: niitä oli viime vuonna 667 ja nyt 747. Lähes jokainen hakija kuitenkin haki kaikkiin kolmeen valinnaiseen pääaineeseen, joten hakijoiden todellinen määrä lienee noin 250, kuten viime vuonnakin.

Tietojenkäsittelytieteeseen hakemuksia tuli 223. Tietojenkäsittelytieteeseen haetaan myös valtakunnallisen yhteisvalintajärjestelmän kautta, joten ensisijaisten 152 hakijan lisäksi Kuopioon on siis hakenut runsaasti myös toissijaisia hakijoita.

Farmasia houkuttelee edelleen. Farmaseutin koulutusohjelmaan haki ensisijaisesti 385 henkilöä ja proviisorin koulutusohjelmaan 269 henkilöä. Työvoimakoulutuksena järjestettävään farmaseutin muuntokoulutukseen haki tänä vuonna 180 hakijaa, kun määrä viime vuonna oli 44.

Yhteiskuntatieteellinen entistä suositumpi

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ensisijaisten hakemusten määrä kasvoi lähes 300 edellisvuodesta. Tiedekunnan kaikki pääaineet kasvattivat hakijamääriään. Sosiaalipsykologiassa ensisijaisten hakemusten määrä kaksinkertaistui 75 hakemuksesta 156 hakemukseen. Myös hoitotieteen suosio kasvoi huomattavasti. Hakijamäärä kasvoi 112 hakijasta 151 kelpoiseen ensisijaiseen hakijaan.

Eniten hakemuksia aloituspaikkaa kohti oli sosiaalipsykologian pääaineeseen, jossa opiskelupaikan saa vain kahdeksan prosenttia ensisijaisista hakijoista. Lääketieteessäkin opiskelupaikan saa tänä vuonna vain 16 prosenttia hakijoista.

Kuopion yliopiston valintakokeet järjestetään pääosin toukokuun aikana 12.5. alkaen. Viimeisenä on kauppatieteiden valtakunnallinen koe 16.6. Tulokset julkaistaan pääosin kesäkuussa, kauppatieteiden osalta heinäkuun alussa. Nyt valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa Kuopion kampuksella syyskuun alussa.

Uusien ylioppilaiden osuus hakijoista ei ole vielä tiedossa. Parina edellisenä vuotena heitä on ollut 30–35 prosenttia hakijoista niihin koulutuksiin, joissa hakuperusteena on ollut ylioppilastutkinto.

Näissä päävalinnoissa haettiin viimeistä kertaa erikseen Kuopion ja Joensuun yliopistoihin, jotka yhdistyvät ensi vuoden alussa Itä-Suomen yliopistoksi. Joensuussa alustava hakijamäärä oli 5569.

Lisätietoja:

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, p. 044 7162 145; tuija.pasanen@uku.fi
Opintoasioiden osaston johtaja Hannu Berlin, p. 050 378 7249; hannu.berlin@uku.fi

Hakija- ja pyrkijätilasto: http://www.uku.fi/opiskelu/Hakeneet2009.pdf

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi