Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Lääkevaihto on vaikuttanut lääkeyritysten liikevaihtoon ja myyntikatteisiin

Aika: 15.04.2009

Vuonna 2003 Suomessa käyttöön otettu lääkevaihto on pienentänyt liikevaihtoa alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä. Vastaavasti rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä liikevaihto on kasvanut. Lääkevaihdon aiheuttama hintakilpailu on pienentänyt myyntikateprosenttia sekä alkuperäis- että rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä, osoittaa Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen tuore tutkimus.

Molemmissa yritystyypeissä heikentyneitä myyntikatteita on kompensoitu monin eri keinoin. Yleisimpiä kompensointikeinoja alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä ovat olleet henkilöstön, investointien ja markkinoinnin vähentäminen sekä uusien valmisteiden markkinoille tuominen. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä yleisimpiä keinoja ovat olleet lääkevalmisteiden poistaminen markkinoilta, uusien valmisteiden tuominen markkinoille ja markkinoinnin vähentäminen.

Lääkevaihdon vaikutuksia lääkeyritysten myyntiin ja myyntikatteeseen selvitettiin lääkeyritysten näkökulmasta. Tulokset julkaistiin 5. huhtikuuta kansainvälisen Health Policy -lehden verkkoversiossa. Lääkevaihdon vaikutuksista ei ole aikaisemmin julkaistu tutkimuksia tästä näkökulmasta.

Tutkimuksessa tehtiin kaksi kyselyä vuosina 2004 ja 2008 eli vuoden ja viiden vuoden kuluttua lääkevaihdon alkamisesta. Kysely lähetettiin lääkeyrityksille, joilla oli lääkevaihdon piiriin kuuluvia lääkevalmisteita Suomen lääkemarkkinoilla ja toimipiste Suomessa. Vuonna 2004 tällaisia yrityksiä oli 41 ja vuonna 2008 niitä oli 39. Vuonna 2004 kyselyyn vastasi 23 yritystä, joista 16 edusti pääasiassa alkuperäisvalmisteita ja 7 pääasiassa rinnakkaisvalmisteita. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi 22 yritystä, joista 16 edusti pääasiassa alkuperäisvalmisteita ja 6 pääasiassa rinnakkaisvalmisteita.

Alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihto pieneni keskimäärin 11,5 prosenttia vuonna 2004 ja vajaat 3 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa yrityksissä liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli molempina tutkimusvuosina 20 prosentin luokkaa. Myyntikateprosentti pieneni alkuperäisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä keskimäärin 5 prosenttia vuonna 2004 ja 3,5 prosenttia vuonna 2008. Rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneissa lääkeyrityksissä myyntikateprosentti pieneni keskimäärin 10 prosenttia vuonna 2004 ja 30 prosenttia vuonna 2008.

Lääkevaihto, jota etenkin alkuperäisvalmisteisiin erikoistunut lääketeollisuus vastusti, otettiin Suomessa käyttöön 1.4.2003. Lääkevaihto velvoittaa apteekin vaihtamaan reseptiin kirjoitetun lääkevaihdon piiriin kuuluvan lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan valmisteeseen, ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa. Lääkevaihdon tavoitteena oli hillitä lääkekustannusten kasvua edistämällä edullisempien rinnakkaisvalmisteiden käyttöä ja alentamalla lääkevalmisteiden hintoja. Lääkevaihtoa on Suomessa toteutettu tehokkaasti, se on merkittävästi alentanut lääkevalmisteiden hintoja ja sen säästötavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vuosittain lääkevaihdoista aiheutuneet säästöt ovat olleet 26−36 miljoonaa euroa. Lääkevalmisteiden hintojen alennuksesta aiheutuneiden vuosittaisten säästöjen on puolestaan arvioitu olleen 34−59 miljoonaa euroa.
Kovan hintakilpailun riskinä voi olla, että erityisesti osassa rinnakkaisvalmisteisiin erikoistuneista lääkeyrityksistä pitkäaikaiset taloudelliset toimintaedellytykset lääkemarkkinoilla voivat heiketä. Nämä yritykset yleensä kilpailevat hinnoilla enemmän ja ovat valmiita suurempiin hinnanalennuksiin kuin alkuperäisvalmistajat, mikä näkyy myös suurempina katteiden pienentymisinä. Lisäksi lääkemarkkinoiden pysyminen houkuttelevana pitkäaikaisille toimijoille sekä tutkivalle lääketeollisuudelle on haasteellista, jos hintakilpailu heikentää lääkeyritysten kannattavuutta.

Tutkimukseen osallistuivat tutkija, proviisori Johanna Timonen Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitokselta, dosentti, apteekkari Pekka Karttunen Kuopion VIII Petosen Apteekkista ja farmasian tohtori, erityisasiantuntija Mia Bengtström Lääketeollisuus ry:stä. Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Riitta Ahonen Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitokselta. Tutkimus on osa suurempaa lääkevaihdon etuja ja riskejä selvittävää tutkimusprojektia, joka alkoi Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksella vuonna 2003.

Lisätietoja:
Tutkija, proviisori Johanna Timonen, 040 839 3153, johanna.timonen@uku.fi
Professori Riitta Ahonen, 050 363 7902, riitta.ahonen@uku.fi

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi