Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Bioenergia Itä-Suomessa – tutkimuksesta toiminnaksi

Aika: 06.04.2009

Kuopion yliopisto tiedottaa
3.4.2009

Kutsu medialle: Bioenergia Itä-Suomessa – tutkimuksesta toiminnaksi
Bioenergian tuotanto ja käyttö lisääntyy lähivuosina voimakkaasti Suomessa ja koko EU:n alueella kansallisten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Toimien tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta. Bioenergian lisääminen sisältää kuitenkin riskejä, jotka liittyvät ympäristö- ja terveysvaikutuksiin sekä bioenergian käytettävyyteen laitostasolla. Keskeinen riski ovat päästöjen pienhiukkasten terveysvaikutukset.

Kuopion yliopiston Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus Kantiva järjestää Bioenergia Itä-Suomessa – tutkimuksesta toiminnaksi -seminaarin 6.4.2009 klo 9–15 Technopoliksen Sky 1 -tilassa osoitteessa Mikrokatu 1, M-osa, Kuopio. Median edustajat ovat tervetulleita seminaariin. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Kantiva edistää bioenergian lisäämistä kestävällä tavalla

Kantiva on Kuopion yliopiston ja sen kampusalueella sijaitsevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ilmatieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteinen osaamiskeskittymä, jonka toiminta käynnistyi marraskuussa 2008. Kantiva tuottaa tutkimukseen perustuvaa puolueetonta tietoa bioenergian tuotanto- ja käyttöketjun eri vaiheista sekä vaikutuksista ympäristöön ja ihmisen terveyteen. Tutkimus keskittyy erityisesti teknisiin, ilmastollisiin ja terveydellisiin vaikutuksiin.

Kantiva tuottaa myös vertailutietoa erilaisten bioenergian tuotannon lisäämisvaihtoehtojen vaikutuksista. Tieto edesauttaa bioenergian tuotannon lisäämistä hallitusti ja kestävällä tavalla minimoiden odottamattomat riskit. Tavoitteena on edistää mahdollisimman haitattomien bioenergiantuotantotekniikoiden kehitystä ja käyttöönottoa.

– Pyrimme antamaan tutkimukseen perustuvaa tietoa käytännön toimijoille, jotta bioenergian lisäys tapahtuisi ihmisen ja ympäristön kannalta hallitusti ja turvallisesti, toteaa Kantiva-tutkimuskeskuksen johtaja, professori Jorma Jokiniemi Kuopion yliopistosta. – Käynnissä ja valmisteilla on useita tähän liittyviä tutkimushankkeita.

Tutkimuskeskus edistää lisäksi tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Itä-Suomen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä alueen omien uusiutuvien energialähteiden käyttöä kestävällä tavalla. Itä-Suomen yliopiston aloitettua toimintansa tutkimusyhteistyö ulottuu Joensuun kampukselle.

Kantivan toiminta käynnistyi marraskuussa 570 000 euron EU:n ESR- rahoituksen turvin. Laitehankintoihin tutkimuskeskus on saanut 550 000 € EU:n EAKR-rakennerahastorahaa Itä-Suomen lääninhallituksen kautta. Tällä pystytään hankkimaan keskeistä mittauskalustoa. Kantivaa ovat rahoittaneet myös Kuopion kaupunki ja Ylä-Savon Kehitys Oy.

Lisätietoja:

Tutkimuskeskuksen johtaja, professori Jorma Jokiniemi, Kuopion yliopisto, pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, p. 040 505 0668, jorma.jokiniemi@uku.fi

Viestintäyhteyshenkilö Soile Juuti, Kantiva-tutkimuskeskus, p. 040 565 1529, soile.juuti@fmi.fi 

Liitteet:

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi