Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Yliopistojen hallitukset hyväksyivät siirtymäkausisopimuksen

Aika: 25.02.2009

Itä-Suomen yliopisto 2010
Tiedote 25.2.2009


Yliopistojen hallitukset hyväksyivät siirtymäkausisopimuksen

Joensuun ja Kuopion yliopistojen hallitukset hyväksyivät kokouksissaan 25. helmikuuta siirtymäkausisopimuksen Itä-Suomen yliopiston organisoitumisesta.

Siirtymäkausisopimuksen lähtökohtana on Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi 1.8.2009, jos eduskunta hyväksyy uuden yliopistolain kevään aikana. Itä-Suomen yliopisto toiminta käynnistyy täysimääräisesti 1.1.2010


Yliopistokollegio valitaan maaliskuussa

Siirtymäkausisopimuksessa määritellään yliopistokollegion ja hallituksen jäsenmäärät ja valintaprosessi. Itä-Suomen yliopiston ensimmäiseen yliopistokollegioon valitaan kaikkiaan 24 jäsentä. Yliopistokollegio muodostetaan ns. kolmikantaperiaatteella nykyisten hallituksien professorikunnan edustajista, opetus-, tutkimus- ja muun henkilöstön edustajista ja opiskelijajäsenistä. Kustakin ryhmästä valitaan kahdeksan edustajaa, joista puolet on Joensuusta ja puolet Kuopiosta.

Molempien yliopistojen hallitukset tekevät esityksen edustajistaan kollegion jäseniksi. Yliopistokollegion kokoonpanosta päätetään Joensuun ja Kuopion yliopistojen hallituksissa 10. maaliskuuta.

Yliopistokollegion keskuudestaan valitsema toimikunta valmistelee esityksen Itä-Suomen yliopiston ensimmäisen hallituksen jäsenistä. Hallitukseen tulee 12 jäsentä, joista kuusi valitaan yliopiston sisältä ja kuusi yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Hallitukseen valitaan kaksi professoria, kaksi opetus-, tutkimus-tai muun henkilöstön edustajaa ja kaksi opiskelijaa. Kustakin ryhmästä toinen edustaja on Joensuun yliopistosta ja toinen Kuopion yliopistosta.

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten odotetaan edustavan monipuolisesti yhteiskuntaelämää ja yliopiston tieteenalojen laaja-alaista asiantuntemusta. Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolakia.


Itä-Suomen yliopiston hallitus aloittaa elokuussa

Itä-Suomen yliopiston hallitus aloittaa toimintansa elokuun alussa ja päättää Itä-Suomen yliopiston hallintoon liittyvistä kysymyksistä. Hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hyväksytyn siirtymäkausisopimuksen mukaisesti Joensuun ja Kuopion yliopistojen nykyiset hallitukset jatkavat toimintaansa vuoden 2009 loppuun asti ja huolehtivat nykyisten yliopistojen päätöksenteosta.


Kahden kampuksen tiedekuntien dekaanivalinnat kiertoon

Joensuun ja Kuopion yliopistojen hallitukset ovat jo aiemmin päättäneet Itä-Suomen yliopiston organisaatiosta ja tiedekuntarakenteesta.

Siirtymäsopimuksen mukaan kahdella kampuksella toimivien tiedekuntien dekaanivalinnoissa pyritään noudattamaan kampusten välistä kiertoperiaatetta. Syksyllä 2009 valittavista dekaaneista luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani sijoittuu Joensuun kampukselle ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Kuopion kampukselle.


Henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät vuoden alussa

Joensuun ja Kuopion yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Itä-Suomen yliopistoon 1.1.2010.

Opiskelijat otetaan Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi joko Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampukselle. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa perustutkinto yhdellä kampuksella. Saman koulutusalan sisällä opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joustavasti kampukselta toiselle kandidaattiopintojen jälkeen.

Hyväksytty siirtymäkausisopimus korvaa Joensuun ja Kuopion yliopistojen 14.5.2007 tekemän sopimuksen uuden yliopiston valmistelusta ja menettelytavoista.


Lisätietoja:

Joensuun yliopisto
Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Hallintojohtaja Petri Lintunen, 050 301 9791

Kuopion yliopisto
Rehtori Matti Uusitupa, 0400 615 661

Itä-Suomen yliopisto 2010
Projektijohtaja, hallintojohtaja Päivi Nerg, 040 842 9810 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi