Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Uusi yliopisto tähtää kärkiyliopistojen joukkoon

Aika: 25.02.2009

Itä-Suomen yliopisto 2010
Tiedote 25.2.2009


Itä-Suomen yliopiston strategia valmistui
Uusi yliopisto tähtää kärkiyliopistojen joukkoon

Itä-Suomen yliopisto luo profiiliaan monitieteisenä, laajasti verkottuneena ja vahvuusaloillaan kansainvälisesti tunnettuna tutkimus- ja koulutusyliopistona. Uuden yliopiston tieteenalojen rajapinnoille odotetaan syntyvän myös uusia tutkimusalueita. Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on yltää kolmen merkittävimmän suomalaisen yliopiston ja maailman 200 johtavan yliopiston joukkoon. Tämä visio on kirjattu Itä-Suomen yliopiston strategiaan, jonka Joensuun ja Kuopion yliopistojen hallitukset hyväksyivät 25. helmikuuta.

Strategiassa linjataan Itä-Suomen yliopiston toiminnan yleiset suuntaviivat, vahvuusalat ja tutkimuksen painoalat sekä tulevien vuosien kehittämishaasteet. Itä-Suomen yliopiston strategialla pyritään vastaamaan tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisiin haasteisiin ja yhteiskunnan tieto- ja koulutustarpeisiin.

Lähtökohtana on, että Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyminen vuoden 2010 alussa Itä-Suomen yliopistoksi luo vahvan ja kilpailukykyisen osaamiskeskittymän Itä-Suomeen. Kolmella kampuksella toimiva yliopisto antaa vahvaa tukea Itä-Suomen kehitykselle.

Yliopiston arvoja ovat tieteen vapaus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Lisäksi yliopisto toimii aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston toimintaa linjaa toimintojen korkea laatu, monitieteisyys ja kansainvälisyys.

Yliopiston viisi vahvuusalaa ovat luonnontieteet ja uudet teknologiat; opettajankoulutus, kasvatus ja kulttuuri; rajat, Euroopan reuna-alueet ja Venäjä; terveystieteet, molekyylilääketiede ja hyvinvointitutkimus; sekä ympäristötutkimus ja uusiutuvat luonnonvarat.

Strategiaan kirjatut vahvuusalat ja tutkimuksen painoalat on määritelty vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tutkimuksen kansainvälisten arviointien perusteella.

Opetuksen keskeisiä periaatteita ovat korkeatasoinen, tutkimukseen perustuva opetus, opiskelijoiden hyvinvointi ja valmistumisen tukeminen. Yhtenä tavoitteena on kehittää opetusta kohti opiskelijakeskeistä oppimisprosessia.

Strategian mukaan yliopiston kansainvälistymistä tuetaan lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä kehittämällä ulkomaalaisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden rekrytointia.

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on olla keskeinen toimija innovaatiojärjestelmässä. Vahvuusalueillaan yliopisto on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi yliopisto tekee tiivistä yhteistyötään elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, sektoritutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Strategian tueksi valmistuvat kevään aikana erilliset tutkimus-, koulutus- ja henkilöstöstrategiat sekä vuoden loppuun mennessä yhteiskunnallisen vaikuttamisen strategia. Strategian toteuttamista tukevat toimintaohjelmat ja -suunnitelmat valmistuvat vuoden 2009 loppuun mennessä.


Lisätietoja:

Joensuun yliopisto
Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Hallintojohtaja Petri Lintunen, 050 301 9791

Kuopion yliopisto
Rehtori Matti Uusitupa, 0400 615 661

Itä-Suomen yliopisto 2010
Projektijohtaja, hallintojohtaja Päivi Nerg, 040 842 9810


Itä-Suomen yliopiston strategia on luettavissa osoitteessa http://www.kampus.uku.fi/tiedotteet/2009/123556883118878/ISY_strategia.pdf


 

Liitteet:

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi