Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Itä-Suomen yliopistossa kansallisesti merkittäviä tutkimuslaitteistoja ja -aineistoja

Aika: 24.02.2009

Itä-Suomen yliopisto 2010

Tiedote 24.2.2009


Itä-Suomen yliopistossa kansallisesti merkittäviä tutkimuslaitteistoja ja -aineistoja

Vuonna 2008 Suomessa kartoitettiin kansainvälisten arviointipaneelien avulla kansallisesti merkittävät tutkimuslaitteistot ja -aineistot, tutkimusinfrastruktuurit. Joensuun ja Kuopion yliopistoista 1.1.2010 muodostuva Itä-Suomen yliopisto on mukana kahdessa kansallisesti merkittävässä tutkimusinfrastruktuurihankkeessa, kahdessa tiekarttahankkeessa sekä kahdessa potentiaalisessa tulevaisuuden kansallisen tason infrastruktuurihankkeessa.

Euroopan tutkimusinfrastruktuuristrategiafoorumi ESFRI on laatinut tiekartan eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamis- ja päivittämistarpeista. Samassa yhteydessä EU:n kilpailukykyneuvosto on kehottanut jäsenmaitaan kansallisten selvitysten tekoon. Tieteellisten seurain valtuuskunta asetti opetusministeriön tuella selvitystä varten projektin, jonka tarkoituksena oli selvittää kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit ja suomalaisten organisaatioiden osallistuminen kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Infrastruktuuri- ja tiekarttahankkeen johtoryhmä on nyt jättänyt loppuraporttinsa opetusministeriölle.

Raportista ilmenee, että merkittävistä kansallisen tason infrastruktuurihankkeista Joensuun yliopisto on mukana kansallisessa rakennebiologian infrastruktuurien verkostossa (NSB) sekä tiekartalle hyväksytyssä Finnish Language Consortium (FIN-CLARIN) -hankkeessa. FIN-CLARIN on myös osa eurooppalaista tiekarttahanketta. Lisäksi Joensuun yliopisto on mukana paikkatietotutkimuksen infrastruktuuriverkostossa, jolla johtoryhmän mukaan voisi olla potentiaalia kehittyä merkittäväksi kansalliseksi infrastruktuuriksi.

Kuopion yliopiston A.I.Virtanen -instituutin geeniterapiatuotteiden tutkimukseen ja valmistukseen keskittyvä National Virus Vector Laboratory on sekä jo olemassa olevalla infrastruktuurihankelistalla että tulevaisuuden tiekartalla. Biomedical Imaging Unit (BIU) on osana listaa Biokeskus Suomen kautta.

Lisätietoja:
Joensuun yliopisto: vararehtori Jussi Parkkinen 050 365 5916

Kuopion yliopisto: akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala 040 355 2075 (virusvektorilaboratorio) ja tutkimusjohtaja Olli Gröhn, 050 359 0963 (BIU)

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi