Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

LeppäGerho-hankkeelle 800 000 euron jatkorahoitus

Aika: 17.02.2009LeppäGerho-hankkeelle 800 000 euron jatkorahoitus iäkkäiden lääkehoidon parantamiseen

Iäkkäillä on paljon pitkäaikaista lääkehoitoa vaativia sairauksia. Esimerkiksi Leppävirralla yli 65-vuotiaista joka kolmannella on verenpainetauti, joka viidennellä sepelvaltimotauti ja joka seitsemännellä diabetes, myös astmaa ja silmänpainetautia on iäkkäällä väestöllä yleisesti.

Iäkkäillä voikin olla samanaikaisesti käytössään jopa 20 erilaista lääkettä. Vähintään kymmentä lääkettä käyttää joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä, kotona asuvista joka viides ja laitoshoidossa joka toinen. Runsaasta lääkehoidosta aiheutuu haittoja ja tarpeettomia kustannuksia. Etenkin psyykenlääkkeet turruttavat ja lisäävät kaatumisen vaaraa.

Näihin ongelmiin haetaan käytännön ratkaisuja Kuopion yliopiston ja Leppävirran kunnan yhteisessä LeppäGerho-projektissa, joka käynnistyi Kelan tukemana syksyllä 2006. Kela on myöntänyt hankkeelle jatkorahoitusta vuosille 2009 ja 2010 yhteensä noin 800 000 euroa.

Kuopion yliopiston asiantuntijat ovat paneutuneet yhdessä Leppävirran henkilökunnan kanssa erityisesti psyykenlääkityksen saamiseksi kohdalleen. Unilääkkeen käytöstä tulee helposti tapa, eikä käyttöä ole helppo lopettaa tai keskeyttää. Unitabletin teho myös heikkenee pitkäaikaiskäytössä, mutta haitat eivät vähene. Leppävirralla pyritään erityisesti estämään uusien henkilöiden jäämistä unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttäjiksi. Tätä koskevaa tietoa on jaettu kunnan iäkkäille muun muassa apteekin välityksellä.

Lisäksi Leppävirralla pyritään toteuttamaan iäkkäiden lääkehoito taloudellisesti hoidon tehoista tinkimättä.

LeppäGerho hankkeessa selvitetään myös valtakunnallisista rekistereistä Alzheimerin tautia sairastavien lääkehoitoa, erityisesti psyykenlääkkeiden käyttöä. Hankkeessa selvitetään myös sitä, voidaanko lääkehoidon arvioinnilla vaikuttaa lääkehaittojen esiintymiseen iäkkäillä.

Ikä ei saa olla hoidon este. Kuitenkin yhä mutkistuvassa lääkehoidossa on tärkeää huolehtia siitä, että iäkkäiden hoitoon ei kuuluu turhia lääkkeitä. Leppävirran kokeilun kokemuksia ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää koskemaan terveyskeskuksia kautta maan.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja, professori Sirpa Hartikainen, p. 040 355 3784


 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi