Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Painonpudotus ja liikunnan lisääminen voi parantaa uniapnean

Aika: 09.02.2009

Ohjattu elämäntapainterventio on tehokas ja pysyvä hoitomuoto suurimmalle osalle lievää uniapneaa sairastavista potilaista, ja saavutetut hyödylliset vaikutukset säilyvät seurannassa. Alan huippujulkaisun, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine -lehden, tuoreimmassa numerossa julkaistu suomalaistutkimus on ensimmäinen satunnaistettu tutkimus, jossa painon lasku ja elämäntapojen muutokset kiistatta osoittivat uniapneaoireiden korjaantumisen. Lisäksi valtimotautien riski pieneni. Nyt julkaistut tulokset ovat osa käynnissä olevaa laajempaa uniapneatutkimusta Kuopion yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa yhteistyössä Kuopion yliopiston, Skogbyn Unitutkimuskeskuksen ja Kansanterveyslaitoksen kanssa. Tutkimusaineisto koostui vuosina 2004–2006 Kuopion yliopistolliseen sairaalaan uniapneaepäilyn takia lähetetyistä potilaista. Potilaat olivat työikäisiä, ylipainoisia ja sairastivat lievää uniapneaa. Potilaat satunnaistettiin tutkimuksen alussa kahteen ryhmään; joko elämäntapahoitoon tai seurantaryhmään. Elämäntapahoito kesti kokonaisuudessaan vuoden ja sen tavoitteena oli potilaiden painonpudotus muuttamalla ruokavaliota terveellisimmäksi ja lisäämällä hyötyliikuntaa.

– Ylipaino on uniapnean suurin riskitekijä. Asiasta ei ole kuitenkaan tehty yhtään kunnollista tutkimusta tähän mennessä. Uniapnea kehittyy yleensä hiljalleen, mutta myöskään uniapnean hoitoon aikaisessa vaiheessa ei ole toistaiseksi kiinnitetty riittävää huomiota. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, ovatko painonpudotus ja elämäntapaohjaus riittävän tehokas hoito lievää uniapneaa sairastaville ja säilyvätkö mahdollisesti saavutetut hyödylliset vaikutukset myöhemmin, sanoo tutkimusjohtaja Henri Tuomilehto Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Painonpudotuksen vaikutuksia mitattiin yöllisellä unirekisteröinnillä sekä potilaan kokemilla oireilla. Lisäksi selvitettiin sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan liittyviä seikkoja. Potilaat kävivät tutkimuskäynneillä tutkimuksen alkaessa sekä kolmen ja 12 kuukauden kuluttua aloituksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että painonpudotus on tehokas hoito lievää uniapneaa sairastaville ylipainoisille potilaille. Samanaikaisesti uniapnean ja siihen liittyvien oireiden paranemisen myötä havaittiin sokeri- ja rasva-aineenvaihduntahäiriöiden korjaantuminen sekä edullisia sydänvaikutuksia. Moni elämäntaparyhmän potilaista pystyi lisäksi lopettamaan verenpaine-, kolesteroli- ja diabeteslääkityksensä seurantajakson aikana.

– Uniapnea on jo nyt kansantauti, joka koskettaa pääosin työikäistä väestöä. Sitä potee arvioiden mukaan jopa 150 000 suomalaista. Yleistyvä lihavuus on merkittävin tekijä sekä uniapnean että sen liitännäissairauksien synnyssä. Oletettavaa on, että uniapnea, tyypin 2 diabetes ja verenpainetauti lisäävät toistensa haitallisia vaikutuksia vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien synnyssä. Ylipainoisille potilaille elämäntapojen muuttaminen ja liikunnan lisääminen on ensisijainen hoitomuoto. Tutkimuksemme seuranta-aika on yksi vuosi, eikä elämäntapainterventiolla saavutettujen muutosten pysyvyyttä vielä tiedetä. Jo nyt tulisi suhtautua selvästi aktiivisemmin tämän suuren potilasryhmän hoitoon, Tuomilehto toteaa.

Lisätietoja:
LT Henri Tuomilehto, Université dé Montréal, Canada, p. +358 40 594 5068, henri.tuomilehto@kuh.fi
Tulosyksikön johtaja Juha Seppä, Kuopion yliopistollinen sairaala, p. 044 717 2505, juha.seppa@kuh.fi
Rehtori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto, p. 0400 615 661, matti.uusitupa@uku.fi

Julkaisuviite: Tuomilehto H, Seppä J, Partinen M, Peltonen M, Gylling H, Tuomilehto J, Vanninen E, Kokkarinen J, Sahlman J, Martikainen T, Randell J, Tukiainen H, Uusitupa M. Lifestyle Intervention with Weight Reduction-First Line Treatment in Mild Obstructive Sleep Apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 320-327.


http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/179/4/320
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi