Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Snellmanian uusittu kirjasto vietti avajaisiaan

Aika: 29.01.2009

Kuopion yliopiston kirjaston uusitun Snellmanian toimipisteen viralliset avajaiset järjestettiin 29. tammikuuta. Rehtori Matti Uusitupa tarkasteli avajaispuheessaan muun muassa tieteellisten kirjastojen keskeistä roolia kansallisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä. Alla on Uusituvan puhe kokonaisuudessaan.

Rehtori Matti Uusitupa
Kuopion yliopiston kirjaston Snellmanian toimipisteen avajaispuhe 29.1.2009
Uudistuva kirjasto

Arvoisa juhlayleisö, hyvät yliopistolaiset

Kun päätös Kuopion korkeakoulun perustamisesta maaliskuun 25. päivä 1966 annettiin, maamme henkinen ja taloudellinen asema oli tyystin erilainen kuin nyt. Olemme viime vuodet eläneet poikkeuksellisen vaurauden aikakauden. Tänään tunnelmat ovat toiset. Olemme epävarmuuden tilassa. Itä-Suomessa emme ole jääneet kuitenkaan tumput suorina odottamaan, mitä tuleman pitää, olemme ottaneet rohkean askeleen kohti tulevaisuutta – uutta Itä-Suomen yliopistoa. Tänään olemme tiennäyttäjiä monelle.

Kuopion yliopiston pitkäaikainen kirjastonjohtaja Riitta Huuhtanen kuvaa kirjastomme perustamisen alkuaikoja kirjassa Lentoon – Kuopion yliopiston neljä vuosikymmentä muutamalla sivulla tiiviillä tavalla. Alkuun Kuopioon suunniteltiin monialaista yliopistoa, jossa humanistiset tieteet olivat vahvasti mukana. Tuli lääketiede ja luonnontieteet. Näistä kasvoi Terveys, ympäristö ja hyvinvointiyliopisto. Kuopion korkeakoulu sai ensimmäisen kirjastonhoitajansa jo vuotta ennen koulutuksen käynnistymistä vuonna 1972. Alkuvaiheessa keskussairaalan ammattikirjasto oli oiva tuki nuorelle korkeakoululle, jossa lääkärikoulutus otti ensi askeliaan.

Kuopion yliopiston kirjasto on aina hyödyntänyt yhteistyön ja verkottoitumisen kautta omaa toimintaansa. Yhteistyö on ollut valttia paitsi yliopistosairaalan myös alueen sektoritutkimuslaitoksien ja varastokirjaston kautta. Uusin avaus on Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyön, konsortion, tarjoamat mahdollisuudet. Vaikka näiden kahden opinahjon profiilit ovat erilaiset, yhteistyö on mahdollista oppimista tukevissa toimissa monin eri tavoin.

Vuosien saatossa kirjastojen luonne on muuttunut tavattomasti. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa yliopistokirjastot uudistamaan palvelujaan. Tietotekninen kehitys, uudet oppimismuodot, elinikäinen oppiminen, elektroninen julkaisutoiminta, kustannuksien jatkuva nousu suhteessa resursseihin, vahvasti kaupallinen tuloshakuinen tiedon haku suhteessa open access ajatteluun ja tietoturvakysymykset tarjoavat kovia haasteita kaikille yliopistokirjastoille maassamme. Kuopion yliopiston kirjasto on ollut viemässä etunenässä maassamme monia kehittämishankkeita eteenpäin. Erityisesti läheinen yhteistyö Laskentakeskuksen ja myöhemmin Tietotekniikkakeskuksen ja Oppimiskeskuksen kanssa on luonut ainutlaatuisen toimintaympäristön yliopistoomme. Perustimme muutama vuosi sitten TOP:n. Ratkaisu myytiin nopeasti yksiköille, jotka olivat jo pitkälle verkottoituneet, ja toiminta on ollut erinomaista.

Aikojen kuluessa on syntynyt Kirjaston ja atk-keskuksen kanssa yhteistyössä monia tietoteknisiä ratkaisuja, joita on otettu käyttöön muuallakin Suomessa. Näistä mainittakoon julkaisurekisteriohjelma JULKI.

Tänä päivänä tieteelliset kirjastot Suomessa ovat oleellinen osa kansallista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Niiltä edellytetään uusiutumiskykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yliopistokirjastojen yhteistyö oli edellytys kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin, perustamiseen Suomeen. Se palvelee tätä nykyä noin 110 organisaatiota, yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja sektoritutkimuslaitoksia. FinELib on esimerkki siitä, miten yhteistyö Suomessa hyvinkin erilaisten toimijoiden kanssa on mahdollista.

Tänä päivänä Itä-Suomen yliopiston perustaminen tarjoaa uusia haasteita niin Kuopion kuin Joensuun yliopistoille. Kirjastot yhdistyvät. Uudesta kirjastosta tulee monialaisen yliopiston tutkimusinfrastruktuurin, oppimisen ja opettamisen keskeinen toimija. Erilaiset toimintaympäristöt, tutkimus- ja koulutusalojen erilaisuus, ja kirjastojen käytännön toimintojen poikkeavat järjestelyt voivat synnyttää monia kiperiäkin ongelmia kirjaston lähiajan toiminnoissa. Haasteet on otettava vastaan. Ongelmat voidaan ratkaista yhdessä tehden.

Mutta palatkaamme 1960-luvulle. Tuleva Itä-Suomen yliopisto tuo Kuopioon myös humanistiset alat. Ehkä ei heti kovin voimakkaana, mutta pitemmällä aikajänteellä humanististen alojen koulutus ja tutkimus heijastuvat Joensuusta myös Kuopioon, jossa on vahvat perinteet kulttuurin eri saroilla.

Arvoisat kuulijat, kirjasto ei ole pölyttynyt kirjojen ja lehtien säilytyspaikka, jonne tutkija tai opiskelija hiipii hiljaisena syventymään lähde- tai kurssikirjallisuuteen. Kirjasto on tänä päivänä tietotekniikaltaan moderni laitos. Se tarjoaa monipuolisia palveluja 24 tuntia vuorokaudessa. Viimeiset 10 vuotta ovat olleet voimakkaan uudistumisen aikaa. Sähköiset lehdet ovat vallanneet markkinat. Open acceess odottaa lopullista läpimurtoaan. Kun haluat kotiin tietyn lehden julkaisun sähköisesti, on siinä useimmiten hintalappu. Suuret kustantajat ovat pyrkineet open access -muutokseen mukaan, mutta lehtien kustannukset ovat silti edelleen nousussa. Miten käy sitten kirjojen? Ne ovat myös muuttumassa sähköiseen muotoon, mutta uskon, että vielä pitkään perusoppikirjat, monografiat ja useat tieteellisten alojen yhteenvetojulkaisut löytävät lukijansa paperiversiona. Ja illalla sängyssä romaani luetaan ennen valon sammuttamista perinteiseen tapaan.

Kuopion yliopiston kirjasto on aina ollut etunenässä kehittämässä maa alaansa. Meillä on ollut onni saada kirjastoon osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Kirjasto on kunnostautunut laatutyössä, atk-järjestelmien kehittäjänä, oppimisympäristön uudistajana ja kansallisissa asiantuntijatehtävissä. Kirjaston henkilökunta on osallistunut myös julkiseen keskusteluun. Työ jatkuu nyt uusituissa tiloissa, pian uudessa yliopistossa. Osaamisen merkitykseen vannovat kaikki. Kirjastot ovat kiinteä osa innovaatiojärjestelmäämme. Oppia ikä kaikki!

Kiitokset!

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi