Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Hengitysliitto Heli palkitsi rakennusterveysasiantuntijoiden koulutuksen

Aika: 22.01.2009

Hengitysliitto Heli on myöntänyt vuoden 2008 ilmansuojelupalkinnon Rakennusterveysasiantuntija-koulutukselle. Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen toteuttama koulutus tekee tärkeää työtä rakennusalan ammattilaisten kouluttamiseksi monitaitoisiksi rakennusterveysasiantuntijoiksi.

Rakennusterveysasiantuntijakoulutus on ainutlaatuinen maassamme, ja sen tuottamasta osaamisesta on huutava pula.
– Suomessa arvioidaan ainakin joka viidennen rakennuksen olevan joiltain osin homevaurioitunut. Ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia on vielä enemmän. Kuopiossa koulutetaan asiantuntijoita, joilla on riittävä osaaminen rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseen ja niihin liittyvien korjausten suunnitteluun ja ohjaukseen. Kun korjaukset tehdään kerralla oikein, on lopputuloksena rakennus, jossa on terveellistä oleskella. Näin säästetään myös rahaa, aikaa ja vaivaa, sanoo Helin korjausneuvonnan päällikkö, TkT Juhani Pirinen.

Laaja-alaisen koulutuksen aihepiirejä ovat mikrobiologia, sisäilmaongelmat, terveysvaikutukset, ilmanvaihto ja ilmastointi, rakennustekniikka ja juridiikka. Koulutuksessa paneudutaan myös tarkastusten, tutkimusten ja lausuntojen tekemiseen sekä arvioidaan tutkimusten luotettavuutta.
Opetuksen suunnittelussa ovat Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi mukana Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto.

– Koulutus alkoi työvoimapoliittisena koulutuksena vuonna 1997 ja on jatkunut opetusministeriön projektirahoituksen turvin maksullisena täydennyskoulutuksena. Vuosien aikana on kuljettu pitkä ja antoisa tie koulutushankkeen kehittämisessä. Kiitollisuudella otamme Helin tunnustuksen vastaan, sanoo koulutuksen suunnittelija, FT Helmi Kokotti.

Koulutuksessa olleilla lähes 130 henkilöllä on taustallaan teknisen alan tutkinto, mutta joukossa on myös ympäristöterveyden ja mikrobiologian osaajia. He työskentelevät kuntien, tutkimuslaitosten ja konsulttiyritysten palveluksessa.

– Koulutusohjelmaan osallistuvat saavat tietoa ja työkaluja käytännön työhön. Tästä on hyötyä rakennusten omistajille ja käyttäjille, koska vaurioiden ehkäisy ja riittävä korjaus pitävät rakennukset kunnossa sekä ehkäisevät terveyshaittojen syntymisiä. Koulutukseen olisi enemmänkin päteviä hakijoita, mikäli siihen olisi osoitettavissa enemmän valtion rahoitusta, Kokotti kertoo.

Helin korjausneuvoja Tapio Rokkonen ja ilmansuojeluasiantuntija Tuija Stambej luovuttivat ilmansuojelupalkinnon torstaina 22.1. Kuopiossa. Palkinnon vastaanottavat suunnittelija Helmi Kokotti ja varajohtaja Mirja Mustonen Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksesta, Savon ammatti- ja aikuisopiston rehtori Juhani Kauppinen sekä yliopettaja Jorma Saarijärvi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Hengitysliitto Heli on jakanut ilmansuojelupalkinnon vuodesta 1994 lähtien taholle, joka on ansiokkaalla teolla tai jatkuvalla toiminnalla edistänyt joko ulko- tai sisäilman suojelua.

Lisätietoja:
Juhani Pirinen, Hengitysliitto Heli, p. 040 733 6702
Helmi Kokotti, Kuopion yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, p. 050 406 0389

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi