Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Matti Uusituvalle Juho Vainion Säätiön tunnustuspalkinto

Aika: 20.01.2009


Juho Vainion Säätiö on myöntänyt professori Matti Uusituvalle Säätiön tunnustuspalkinnon hänen elämäntyöstään suomalaisten terveyden hyväksi. Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkinto luovutettiin Juho Vainion Säätiön vuosijuhlassa 20. tammikuuta

Matti Uusitupa on toiminut Kuopion yliopistollisen sairaalan apulaisylilääkärinä, Kuopion yliopiston sisätautiopin ja ravitsemustieteen professorina ja Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä. Vuodesta 2001 lähtien hän on ollut Kuopion yliopiston rehtori.

Matti Uusitupa on alansa arvostettu tutkija, kokenut hallintomies ja terveellisten elämäntapojen armoitettu edistäjä. Hänen elämäntyönsä kohteena ovat olleet väestön terveys ja erityisesti ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyteen. Omassa elämässään hän on aina noudattanut niitä periaatteita, joita hän on opettanut muille.

Uusitupa on selvittänyt terveyden ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä ja etsinyt keinoja kansansairauksien ehkäisemiseen ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Hän on työtovereineen mm. osoittanut, että ravinnon ja liikunnan avulla on mahdollista estää aikuisiän diabeteksen kehittyminen. Maailman johtavassa lääketieteellisessä lehdessä julkaistu havainto on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja vaikuttanut terveydenhuollon käytäntöihin meillä ja muualla.

Uusitupa on tehnyt mittavan elämäntyön myös sairaalajohtajana ja Kuopion yliopiston rehtorina. Hänen aktiivinen ja ennakkoluuloton toimintansa on vaikuttanut siihen, että Kuopion yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala ovat kehittyneet kansainvälisesti arvostetuksi tutkijayhteisöksi. Uusituvalla on ollut runsaasti asiantuntijatehtäviä opetus- ja terveyshallinnossa ja alan järjestöissä, mm. Suomen Sydänliitossa ja Diabetesliitossa. Monet kansainväliset järjestöt ovat käyttäneet häntä asiantuntijana ravitsemukseen ja terveyden edistämiseen liittyvissä kysymyksissä.


Apurahoja kansanterveyttä edistävään tutkimukseen

Juho Vainion Säätiö myönsi apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen vuodelle 2009 yhteensä 800 000 euroa. Apurahan sai 73 tutkijaa ja tutkimusryhmää.

20 000 euron apurahan saivat mm. professori Timo Lakka Kuopion yliopistosta ja professori Anna-Liisa Kosonen Joensuun yliopistosta. Professori Lakka selvittää ravinnon ja liikunnan vaikutuksia lasten terveyteen. Professori Suominen kartoittaa kasvisruokailijoiden altistumista kasvinsuojeluaineille ja nitraatille.


Lisätietoja:

Juho Vainion Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Huttunen, puh. 050 505 2776 tai jussi.huttunen@duodecim.fi.

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi