Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Ennätysmäärä tutkintoja Kuopion yliopistosta

Aika: 14.01.2009

Kuopion yliopistossa suoritettiin vuonna 2008 ennätysmäärä tutkintoja koko yliopiston historiassa, kaikkiaan 1295 tutkintoa. Ylempien korkeakoulututkintojen ja tohtorin tutkintojen määrä ylitti sekä opetusministeriön asettamat tavoitteet että aikaisemmat ennätykset.

Tohtorin tutkintoja suoritettiin 94, kun tavoite oli 87 tutkintoa. Reilusti yli tavoitteen tohtoreita valmistui luonnontieteissä ja terveystieteissä, muilla aloilla päästiin suunnilleen tavoitetasolle. – Meillä on viime vuosina systemaattisesti panostettu tohtorikoulutukseen. Sitä on pyritty ammattimaistamaan, ja erityisesti tutkijakoulut ovat tuoneet siihen uutta ryhtiä, perustelee rehtori Matti Uusitupa hyvää tohtorisatoa.

– Pidän erittäin tärkeänä, että tuloksemme otetaan huomioon, kun tutkijakoulupaikkojen jaosta päätetään lähiviikkoina.

Uusitupa toteaa tyytyväisenä, että kun tulos suhteutetaan opetusministeriön rahoitukseen, Kuopion yliopisto on nyt tehokkain tohtorikouluttaja koko maassa. Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistävä Itä-Suomen yliopisto puolestaan sijoittuu pelkästään tohtorin tutkintojen määrän perusteella maan kolmen kärkeen. Tutkijakoulujärjestelmän hyödyntäminen on Uusituvan mukaan keskeistä myös uudessa yliopistossa, jossa tutkijakoulujen koulutustarjonta pyritään tuomaan kaikkien tutkijakoulutettavien ulottuville.

Siirtymäajan päättyminen aiheutti maisteritulvan

Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 753 kappaletta, kun tavoite oli 510 tutkintoa. Edellinen ennätys, 512 tutkintoa vuodelta 2007, ylittyi myös reilusti. Syynä maisteritulvaan oli se, että siirtymäaika uuteen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen päättyi heinäkuun lopussa 2008, jolloin oli viimeinen hetki suorittaa tutkinto vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Tutkintoja valmistui erityisen runsaasti luonnontieteissä, terveystieteissä, yhteiskuntatieteissä ja kauppatieteissä. Lääketieteessä siirtymäaika päättyy vasta heinäkuussa 2010 ja farmasiassa tutkintorakenne on ollut jo ennestään kaksiportainen.

Uusi tutkintorakenne edellyttää lääketieteen opiskelijoita lukuun ottamatta välitutkinnon suorittamista vuoden 2005 syksyllä tai myöhemmin opintonsa aloittaneilta sekä niiltä, jotka ovat aloittaneet opintonsa aikaisemmin, mutta eivät saaneet tutkintoaan valmiiksi siirtymäajan aikana. Vuonna 2008 välitutkinto alkoi olla ensimmäisten uuden tutkintorakenteen mukaisesti opintonsa aloittaneiden ulottuvilla. Välitutkintoja suoritettiinkin ennätysmäärä, 370 kappaletta, millä päästiin jo lähelle 400 välitutkinnon tavoitetta. Aikaisemmin välitutkinnot olivat lähinnä farmaseutin tutkintoja, mutta nyt valmistuneiden joukossa on huomattava määrä myös luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatteja.

Tavallista suurempi valmistuneiden määrä näkyy myös notkahduksena Kuopion yliopiston perusopiskelijoiden määrässä. Vuoden 2007 syksyllä perusopiskelijoita oli 5500 ja vuotta myöhemmin 4800. Luku on opintoasioiden osaston johtaja Hannu Berlinin mukaan laskenut myös, koska syksystä 2008 lähtien kaikilla opiskelijoilla on lukuvuodelle ilmoittautuessaan oltava hyväksytty HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. – Tämä karsi tilastoista pois esimerkiksi sellaisia opiskelijoita, joilla on useampia opinto-oikeuksia tai ei ole aikomustakaan tehdä tutkintoa valmiiksi.

Lisätietoja:

Rehtori Matti Uusitupa, p. 0400 615 661

Opintoasioiden osaston johtaja Hannu Berlin, p. 050 378 7249 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi