Työkalut

Aada&Aaron

Aada&Aaron -työkalu on opettajan väline opetuksen suunnitteluun, se auttaa arvioimaan ja kehittämään opetusta. Aada&Aaronin systemaattinen hyödyntäminen helpottaa opetussuunnitelmatyötä ja tekee näkyväksi verkko-opiskeluun kuluvaa aikaa ja sen kuormittavuutta.

Työkalun Aaron-osio palvelee opiskelijoiden ajankäytön raportointia. Ajanhallintataitojen kehittyminen on tärkeä tavoite tietoyhteiskunnan akateemiselle ammattilaiselle. Aaron-osio mahdollistaa opiskelijoiden ajankäytön kirjaamisen ja seurannan opintojaksokohtaisesti valittavien ajankäyttötoimintojen avulla. Sekä kurssin opettaja että opiskelija saavat ajankäytöstä yhteenvedon opintojakson päätyttyä.

Jos olet kiinnostunut Aada&Aaronin hyödyntämisestä, ota yhteyttä oman yliopistosi SVY-yhdyshenkilöön. Aada&Aaron -työkalu ohjeineen on saatavana myös ruotsiksi.

Aada&Aaronin sijainti verkossa: http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/aaron/


Kompetenssit

Akateemisten kompetenssien arviointilomakkeella voit arvioida välineellisten kompetenssien, yhteistoiminnallisten kompetenssien ja itsenäisen toiminnan kompetenssien oppimista verkko-opetuksessa.
http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/kompetenssit.pdf

Kompetenssien arviointilomake ruotsiksi osoitteesta:
http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/Kompetenser.pdf


Mitoitus

Verkko-opintojen mitoituksen arviointikehikko on verkko-opetuksen suunnittelun apuväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkko-opetusta siten, että opiskelijalle jää aikaa ymmärtävään oppimiseen.

Mitoituskehikko löytyy osoitteesta http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/mitoituskehikko_2006.pdf ja se on vapaasti hyödynnettävissä. Annathan palautteesi mitoituskehikosta suunnittelija Kirsi Keskisärkälle (at)uku.fi.

Mitoituskehikko löytyy myös ruotsiksi osoitteesta: http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/KoMiTi_mitoituskehikko_120606_SVE.pdf


Tilastointi

Tilastointilomakkeeseen on koottu KoMiTi-hankkeen esiselvityshaastatteluissa toivottuja tunnuslukuja. Tilastointilomaketta  voit hyödyntää verkko-opintojakson tilastoinnissa. Tilastointilomakkeesta ja sen sisältämistä tilastointitavoista voit antaa palautetta suunnittelija Katri Rintamäelle (at)tritonia.fi.
http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/tilastointilomake_2006.pdf

Tilastointilomake ruotsiksi osoitteesta:
http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/tiedostot/Blankett_Statistik.pdf


Sivu päivitetty 21.02.2008

Kuopion yliopisto Tritonia - Vaasan yliopisto Turun yliopisto Suomen virtuaaliyliopisto
© KoMiTi 2005 | Päivitetty | Design by Sanna Kostamo