Julkaisu

Reference

Valtanen A, Ahonen JJ, Savolainen P. Improving the product documentation process of a small software company. Lecture Notes Bus Inf Process 2009(32):303-316.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Anu Raninen
    • Jarmo Ahonen
    • Paula Savolainen

Julkaisutietokanta 1.10.2009 Publications Data Base 1.10.2009