Julkaisu

Reference

Toroi T. Testing Component-Based Systems. Towards Conformance Testing and Better Interoperability. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 15. 59 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Tanja Toroi

Julkaisutietokanta 1.10.2009 Publications Data Base 1.10.2009