Julkaisu

Reference

Lahtela A. Automaattiset tunnistusteknologiat terveydenhuollossa: vaatimukset ja rajoitukset RFID-teknologialle. Kirjassa: Ruotsalainen P, toim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät.Tutkimuspaperit 2009, Jyväskylä, Suomi, 27.-28.5.2009, s. 48-52. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2009.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Antti Lahtela

Julkaisutietokanta 1.10.2009 Publications Data Base 1.10.2009