Julkaisu

Reference

Haataja K. Security Threats and Countermeasures in Bluetooth-Enabled Systems. Doctoral dissertation. 2009. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 13. 187 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Keijo Haataja

Julkaisutietokanta 26.3.2010 Publications Data Base 26.3.2010