Julkaisu

Reference

Jäntti M. Difficulties in Managing Software Problems and Defects. Doctoral dissertation. 2008. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 11. 61 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Marko Jäntti

Julkaisutietokanta 17.6.2008 Publications Data Base 17.6.2008