Julkaisu

Reference

Koponen T. Evaluation of Maintenance Prosesses in Open Source Software Projects Through Defect and Version Management Systems. Doctoral dissertation. 2007. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 9. 74, (55).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Timo Koponen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008